90 sekund z Ewangelią (Mt 1, 12-15)

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu.

Rozważany dziś fragment Ewangelii to Mt 1, 12-15:

„ Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię…”

90 sekund z Ewangelią (Mt 25, 14-30)

Rozważany dziś fragment Ewangelii to Mt 25, 14-30:

“Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: “Pewien człowiek mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów…”

90 sekund z Ewangelią (Mt 25, 31-34)

Rozważany dziś fragment Ewangelii to: Mt 25, 31-34

” Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów..”