90 sekund z Ewangelią ( J 20, 1-9)

NIEDZIELA WIELKANOCNA

Rozważany dziś fragment Ewangelii to J 20,1-9

“A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu. (…)Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.”


90 sekund z Ewangelią ( J 12,20-23)

Piąta Niedziela Wielkiego Postu

Rozważany dziś fragment Ewangelii to J 12, 20-23:

„ A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa».(…). Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy”.

90 sekund z Ewangelią (J 2,13-25)

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

Rozważany dziś fragment Ewangelii to J 2, 13-25:

„ Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie…”