90 sekund z Ewangelią (Mk 13, 33-37)

Rozważany dziś fragment Ewangelii to Mk 13, 33-37:

“Czuwajcie więc, by niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: «Czuwajcie!»”.

90 sekund z Ewangelią (J 2,13-25)

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

Rozważany dziś fragment Ewangelii to J 2, 13-25:

„ Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie…”