90 sekund z Ewangelią (Mt 1, 12-15)

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu.

Rozważany dziś fragment Ewangelii to Mt 1, 12-15:

„ Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię…”

90 sekund z Ewangelią (Mk 13, 33-37)

Rozważany dziś fragment Ewangelii to Mk 13, 33-37:

“Czuwajcie więc, by niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: «Czuwajcie!»”.