Spotkania Biblijne w KIK, Warszawa

Chcesz lepiej zrozumieć Stary Testament? Zapraszamy na spotkania biblijne w KIK-u.

„Z jednej strony tekst Starego Testamentu może wydawać się trudny i niezrozumiały, stąd czytanie Słowa wymaga czasu, koncentracji i wysiłku, a przede wszystkim akceptacji tego, że mogę chodzić ze Słowem, którego dziś nie rozumiem, niewiele mi mówi. Pismo święte, a w szczególności Biblia Hebrajska wymaga, by się z nią oswajać”.

Spotykamy się hybrydowo (a więc również jest możliwość włączenia się online) w co drugi czwartek.
Najbliższe spotkanie : 23 lutego, o godzinie 19:00

Link do zapisów: https://bit.ly/GrupaBiblijnaKIK

Czytamy Księgę Rodzaju (23.02 –  rozdział 18).

Siostra Katarzyna Kowalska (Notre Dame de Sion), studiowała w szkole rabinicznej i ma doktorat z judaistyki, wykładowczyni na Uniwersytecie w Betlejem, Harare i Bobolanum w Warszawie, Centre for Biblical Formation w Jerozolimie, członkini PRChiZ,
o tym, jak czytamy Pismo Święte na spotkaniach biblijnych:

Grupy Biblijne 2021/2022-przestrzeń duchowej refleksji z Pismem Świętym.

Grupy Biblijne 2021/2022-przestrzeń duchowej refleksji z Pismem Świętym.

Spotkania prowadzone przez Siostrę Annę, otwarte są dla tych wszystkich, którzy szukają duchowej przestrzeni i biblijnej refleksji oraz pragną pogłębić swoją intelektualną znajomość Pisma Świętego tak w tradycji chrześcijańskiej jak i żydowskiej.

Spotykamy się w środy, dwa razy w miesiącu, modląc się, czytając i studiując teksty biblijne przypadające na liturgię najbliższej niedzieli. Po wprowadzeniu biblijnym zaczerpniętym z tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, oraz po omówieniu tekstów w świetle Pierwszego i Nowego Testamentu zapraszamy do wspólnego dzielenia się Słowem Bożym.

Przed spotkaniem, zachęcamy do przeczytania tekstów biblijnych z liturgii najbliższej niedzieli.

W roku akademickim 2021/2022, za względu na pandemię, spotkania prowadzone są  jednocześnie stacjonarnie oraz on-line.

Zapraszamy w środy, godz. 18.00 – 20.00, on-line:

6 października2021 (spotkanie jednocześnie stacjonarne  i on-line)

13 październik 2021 (spotkanie połączone z Krakowskimi Ekumenicznymi Dniami Biblijnymi- 11-25.10.2021)

10 i 17 listopad 2021

8 i 15 grudzień 2021

19 i 26 styczeń 2022

9 i 23  luty 2022

9 i 30  marzec 2022

13 i 27  kwiecień 2022 (spotkania „hybrydowe”)

11 (spotkanie „hybrydowe”) i 25 maj 2022 (spotkanie  w kościele św. Barbary, przy grobie O. Jakuba Wujka SJ)

Dalsze terminy spotkań będą podane w późniejszym czasie. Serdecznie zapraszamy.

Aby otrzymać link do spotkania lub uzyskać więcej informacji napisz do: sion.siostry@gmail.com

Zapraszam, s. Anna.

Informacja:

Na Kapitule Generalnej Sióstr Notre Dame de Sion, która miała miejsce w lipcu 2022 r., w Rzymie,

Siostra Anna Bodzińska NDS, została wybrana na Radną Generalną zgromadzenia.

W związku z tym prowadzone przez nią spotkania biblijne, „Korzenie chrześcijaństwa i podstawy judaizmu”, „Dni Pustyni” oraz inne spotkania są na jakiś czas zawieszone.

Siostry Matki Bożej z Syjonu (Notre Dame de Sion), ul. Goetla 49, Kraków  (Cichy Kącik, przy Miasteczku Studenckim).

JAK CZYTAĆ BIBLIĘ – METODY DOBRE NIE TYLKO W CZASIE IZOLACJI

Czas pandemii pokazuje, jak bardzo potrzebujemy wspólnoty. Ksiądz Tomasz Halik napisał niedawno o tym trudnym czasie… „W okresie zamkniętych kościołów dobrze jest otworzyć Biblię i otworzyć swoje myśli i serce. „Spróbujemy to zrobić z tymi, którzy w przestrzeni wirtualnej budują biblijne wspólnoty.

Gośćmi audycji są: siostra Anna Bodzińska NDS ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu i Anna Urbańczyk OV- osoba konsekrowana, pianistka.

www.radiokrakow.pl/audycje/rozmowy-o-wierze/jak-czytac-biblie-metody-dobre-nie-tylko-w-czasie-izolacji/

KRAKOWSKIE EKUMENICZNE DNI BIBLIJNE – 11-25.10.2021

   

KEDB-2021_program_netKEDB-2021_zaproszenie_

 

Serdecznie zapraszam na rozpoczynające się już w poniedziałek 11 października kolejne Krakowskie Ekumeniczne Dni Biblijne oraz wieńczący je w niedzielę i poniedziałek 24-25 października XIII Maraton Biblijny.

Zaproszenie i program, dostępne także na stronach:
https://radadialogu.diecezja.pl/aktualnosci/krakowskie-ekumeniczne-dni-biblijne-11-25-10-2021/
https://www.facebook.com/events/2934852576778734/

Naszymi gośćmi i/lub gospodarzami spotkań on-line będą 

ks. dr Daniel Mames, dr Danuta Piekarz, s. Anna Bodzińska NDS, s. dr hab. Joanna Nowińska SM, ks. dr Henryk Paprocki, dr Anna Wajda, dr Angelika Małek,

a także, na żywo, wspólnota Taizé przy duszpasterstwie WAJ.

Tegoroczny Maraton odbędzie się w kościele rektoralnym Bożego Miłosierdzia (róg ul. Smoleńsk i Felicjanek).
Udział w Maratonie można  deklarować pod adresem:
https://docs.google.com/document/d/1l9fI93vM-AA7Q-KncP4LuYFERXD6EZCU5Efa84PEK1g/edit

Zapraszamy.