Psalm 122 w języku hebrajskim. Śpiewają Tiago i Joel

Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił: «Pokój w tobie!»

Pieśń stopni. Dawidowa. 
Uradowałem się, gdy mi powiedziano: 
«Pójdziemy do domu Pańskiego!» 
 Już stoją nasze nogi 
w twych bramach, o Jeruzalem…

(Ps 122)

Śpiewają Bracia ze zgromadzenia Matki Bożej z Syjonu, Ein Karem, Izrael 2018

www.friendsofsion.org