Zesłanie Ducha Świętego

Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Jezusa-Chrystusa,

obchodzimy święto Zesłania Ducha Świetego.

Niech ON inspiruje nas w podejmowaniu drogi wiary!

Siostry Apostolskie

siostry rum national clothes La chapelle

Siostry Matki Bożej z Syjonu podejmują pracę apostolską w różnych dziedzinach, takich jak formacja biblijna, ekumenizm, dialog chrześcijańsko-żydowski, edukacja, prawa człowieka, praca z najuboższymi, służba zdrowia, środki masowego przekazu.

Siostry pracują i modlą się w małych wspólnotach w 23 krajach, na pięciu kontynentach.

 

ŚWIĘTA PASCHALNE 2019

Notre Dame de Paris

 

 

Alleluja !

Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał!

Bazylika Grobu Pańskiego, Jerozolima

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!

Siostry Notre Dame de Sion