Notre Dame de Sion

Jako wspólnota powołane jesteśmy, by świadczyć w Kościele i w świecie o wiernej miłości Boga do narodu żydowskiego i o wierności obietnicom objawionym patriarchom i prorokom Izraela dla całej ludzkości (Konst.13).

nds grupa

SION

Zgromadzenie Notre Dame de Sion zostało założone w Paryżu, w roku 1843, przez o. Theodora Ratisbonne’a, pochodzącego z żydowskiej rodziny ze Strasburga. Rok wcześniej, 20 stycznia 1842 roku, jego młodszy brat, Alphonse-Marie Ratisbonne, miał mistyczne przeżycie – spotkanie z Matką Bożą w rzymskim kościele S.Andrea delle Fratte. Wydarzenie to było bezpośrednią inspiracją powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu. Zatwierdzone ono zostało jako Instytut na Prawie Papieskim w roku 1863.

Po Soborze Watykańskim II, w 1984 roku, odnowione konstytucje zakonne zostały zaaprobowane przez Stolicę Apostolską.

Słowo Boże znajduje centralne miejsce w liturgii wspólnotowej oraz w życiu każdej z sióstr. Jest ono zawsze rozważane w świetle chrześcijańskiej i żydowskiej Tradycji.

Siostry żyją trzema wymiarami posłannictwa: wobec Kościoła, wobec narodu żydowskiego oraz wobec świata, by stał się światem sprawiedliwości, miłości i pokoju.

charyzmat

Charyzmat- Notre Dame de Sion