Grupy Biblijne 2019/2020- Przestrzeń refleksji duchowej z Pismem Świętym.

Biblia, Notre Dame de Sion w Krakowie

Zapraszamy na nasze grupy biblijne wszystkich tych, którzy szukają przestrzeni duchowej i biblijnej refleksji oraz  pragną pogłębić swoją intelektualną znajomość Pisma Świętego tak w Tradycji chrześcijańskiej jak i żydowskiej. Spotykamy się dwa razy w miesiącu, w czasie roku akademickiego, modląc się, czytając i studiując teksty biblijne przypadające na liturgię najbliższej niedzieli.

Rozpoczynamy nowy cykl spotkań biblijnych w roku akademickim 2019/2020.

Daty spotkań, które odbywać się będą w środy o godzinie 18.00 są nastepujące:   

 30 października,

Dodatkowo w ramach Ekumenicznego Maratonu Biblijnego odbędzie się spotkanie w piątek, 18 października 2019 o godzinie18.00,  w krakowskiej Parafii Najświętszej Maryi Panny z Lourdes przy ul. Misjonarskiej 37, w sali parafialnej na 1p.

    6 oraz 27 listopada,

 4 oraz 18 grudnia

Spotkania są otwarte dla wszystkich i odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Matki Bożej z Syjonu, ul. Goetla 49, o godzinie 18.00.

Czytamy i komentujemy teksty biblijne przypadające na najbliższą niedzielę. Zapraszamy do przeczytania tekstów przed spotkaniem. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

Po wprowadzeniu biblijnym zaczerpniętym z Tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej przygotowanym przez jedną z naszych sióstr, oraz po omówieniu tekstów w świetle Pierwszego i Nowego Testamentu zapraszamy do wspólnego dzielenia się Słowem Bożym. Spotkanie kończy się modlitwą w ciszy, w naszej kaplicy.

Spotkania biblijne odbywają się u Sióstr Matki Bożej z Syjonu, przy ulicy Goetla 49, w Krakowie (Cichy Kącik, przy Miasteczku Studenckim). 

Więcej informacji o terminach spotkań można uzyskać pisząc na adres: sion.siostry@gmail.com

Plakat do pobrania: Spotkania biblijne