Grupy Biblijne 2019

Biblia, Notre Dame de Sion w Krakowie

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją znajomość Biblii, tak w Tradycji chrześcijańskiej jak i żydowskiej.

Następne  spotkania biblijne odbędą się w środy:

 24 kwietnia

1 i 15 maja 2019 r.

Dwa razy w miesiącu, w czasie roku akademickiego, studiujemy teksty biblijne przypadające na liturgię najbliższej niedzieli.

Po wprowadzeniu biblijnym zaczerpniętym z Tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej oraz po omówieniu tekstów w świetle Pierwszego i Nowego Testamentu zapraszamy do wspólnego dzielenia się Słowem Bożym. Spotkanie kończy się modlitwą w ciszy, w naszej kaplicy.

Spotkania odbywają się w  domu Sióstr Matki Bożej z Syjonu, przy ulicy Goetla 49, (Cichy Kącik w Krakowie, przy Miasteczku Studenckim). 

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: sion.siostry@gmail.com

Plakat do pobrania: Spotkania biblijne