Nasze nowicjuszki: Andrea, Lucia, Maria i Nancy składają swoje pierwsze śluby zakonne w Syjonie

Z radością informujemy o złożeniu pierwszych ślubów zakonnych, w Zgromadzeniu Siostr Matki Bożej z Syjonu, przez nasze siostry:

Andrea, Lucia, Maria i Nancy

s. Andrea, s.Nancy, s. Lucia, s. Maria

Uroczystość odbyła się 2 lutego 2018, w dzień życia konsekrowanego, w klasztorze Sióstr Matki Bożej z Syjonu w Ein Karem pod Jerozolimą. Mszy świętej przewodniczył Brat Carlos NDS a kazanie wygłosił Brat Elio NDS.

Fear not, O Daughter of Sion!

Wywiad z naszymi siostrami na stronie : ww.youtube.com/watch

oraz na facebooku: www.facebook.com/friendsofsion/

 

Droga w Syjonie

Formacja pomaga nam w pełni odkrywać nasze powołanie w Kościele i w świecie. Zanurzona jest w Słowie Bożym a poprzez codzienność próbuje zintegrować nasze życie z wiarą.

Formacja w naszym zakonie jest prowadzona na różnych etapach we wspólnotach i domach na całym świecie. Każda osoba pragnąca pogłębić życie chrześcijańskie i rozeznać powołanie może prosić siostry o pomoc. Formacja dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdej osoby.

“Come and see” (przyjdź i zobacz), to pierwszy czas spotkania z Syjonem. Trwa on od kilka miesięcy do roku i służy wzajemnemu poznaniu.

Postulat trwa dwa lata i jest czasem pogłębienia znajomości sióstr oraz siebie samego. Odbywa się zazwyczaj w kraju rodzinnym kandydatki, pod opieka mistrzyni postulatu oraz grupy formacyjnej. W tym czasie postulantka pogłębia życie sakramentalne, życie modlitwy, wspólnotowe oraz pracuje nad pogłębieniem rozumienia siebie samej i innych. Pracując uczestniczy w życiu Zgromadzenia, oraz doskonali swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego. 

Nowicjat. Wszystkie postulantki na koniec postulatu, zjeżdżają się do Ein Karem, dzielnicy Jerozolimy, gdzie przez dwa lata tworzą międzynarodową wspólnotę nowicjatu Matki Bożej z Syjonu. Nowicjatem zajmuje się wyznaczona do tej misji przez Siostrę Generalną, Mistrzyni Nowicjatu wraz z Grupą Formacyjną. Nowicjat dzieli się na rok apostolski oraz rok duchowy.

Po zakończonym nowicjacie siostry składają, najpierw na trzy lata, śluby zakonne: czystości, ubóstwa oraz posłuszeństwa. 

Śluby te są odnawiane na następne trzy lata. Po czasie ślubów czasowych siostra może prosić siostrę Generalna o złożenie ślubów wieczystych.

Formacja w czasie ślubów czasowych to czas na pogłębienia życia duchowego, wspólnotowego oraz uzupełnienie wykształcenia.

Strona międzynarodowego nowicjatu w Jerozolimie:

 www.nds-novitiate.org

Więcej informacji w indywidualnej rozmowie. 

Modlitwa o powołania zakonne.

In Sion firmata sum”

Jerozolima

 

Ojcze,

Ty powołałeś Abrahama, który stał się Ojcem wszystkich wierzących.

Jezu Chryste,

Ty powołujesz ludzi, aby szli za tobą i stawali się apostołami Dobrej Nowiny.

Duchu Święty,

Ty dajesz moc, aby odpowiedzieć na Boże wezwania.

Panie nasz Boże prosimy cię, aby za wstawiennictwem Maryi, młodzi potrafili pojąć trud i radość powołania zakonnego w Syjonie. Niech świadczymy życiem o twojej miłości do Narodu Żydowskiego i o obietnicach danych wszystkim Narodom. Amen.

 

Père Saint,
Tu as appelé Abraham
Il est devenu le Père des croyants.

Christ Jésus,
Tu as appelé des hommes à te suivre
Tu en as fait tes apôtres

Esprit Saint,
Tu donnes force pour répondre à l’appel divin.
Seigneur notre Dieu,
Par l’intercession de Marie nous te prions.
Appelle des jeunes à te suivre dans la vie religieuse à Sion
afin qu’ils témoignent de ton amour pour le peuple juif. Amen.

 

Holy Father,

You called Abraham.

and he became the father of believers.

Jesus Christ,

You called people to follow you

and  made disciples of them.

Holy Spirit,

You give strength to answer your divine call.

Lord our God,

Through the intercession of Mary, we pray to you.

Call young people to follow you in religious life in Sion,

in order to witness to your love for the Jewish people. Amen.