90 sekund z Ewangelią (Mt 25, 31-34)

Rozważany dziś fragment Ewangelii to: Mt 25, 31-34

” Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów..”

90 sekund z Ewangelią (Mt 25, 14-30)

Rozważany dziś fragment Ewangelii to Mt 25, 14-30:

“Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: “Pewien człowiek mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów…”

90 sekund z Ewangelią (J 2, 18-20)

Rozważany dziś fragment Ewangelii to J 2, 18-20:

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: “Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: ” Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo…”