90 sekund z Ewangelią (J 2, 18-20)

Rozważany dziś fragment Ewangelii to J 2, 18-20:

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: “Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: ” Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo…”

 

90 sekund z Ewangelią ( J 12,20-23)

Piąta Niedziela Wielkiego Postu

Rozważany dziś fragment Ewangelii to J 12, 20-23:

„ A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa».(…). Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy”.

90 sekund z Ewangelią ( J 14, 1-6)

Rozważany dziś fragment Ewangelii to: J 14, 1-6

” Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział….”