Korzenie chrześcijaństwa i podstawy judaizmu. Spotkania on-line

Rozpoczynamy nowy cykl spotkań w roku akademickim 2020-2021. Zapraszamy.

„ Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm.” 

Jan Paweł II

Cykl spotkań o korzeniach chrześcijaństwa i podstawach judaizmu

poprowadzi siostra Anna Bodzińska NDS

W roku akademickim 2020/2021 spotkania odbywać się będą raz w miesiącu

we czwartki, o godzinie 18.00-19.30,

tylko w formie on-line, na platformie internetowej ZOOM, w dniach: 

 • 22.10.2020 (czwartek), godz.  18.00-19.30
 • 12.11.2020  (czwartek),  godz.  18.00-19.30
 • 17.12.2020 (czwartek), godz.  18.00-19.30
 • 28.01.2021 (czwartek), godz.  18.00-19.30 
 • 25.02.2021 (czwartek), godz.  18.00-19.30
 • 25.03.2021 (czwartek), godz.  18.00-19.30
 • 22.04.2021 (czwartek), godz.18.00-19.30
 • 20.05.2021 (czwartek), godz.18.00-19.30
 • 17.06.2021 ( czwartek), godz.18.00-19.30- ostatnie w tym roku akademickim.

Następny cykl spotkań 2021/2022  rozpocznie się w październiku 2021.Terminy spotkań będą podane w późniejszym czasie.

Aby otrzymać link do spotkania lub uzyskać więcej informacji napisz do:

sion.siostry@gmail.com

Zapraszamy!

 

Z przemówienia Jana Pawła II w Synagodze Większej (Rzym, 13 kwietnia 1986): 

” (…) wgłębiając się we własną tajemnicę, Kościół Chrystusowy odkrywa więź łączącą go z judaizmem (Nostra aetate, 4). Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkólwiek innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i – można powiedzieć – naszymi starszymi braćmi. Po drugie, Sobór podkreślił, że nie można Żydom jako narodowi przypisywać żadnej dziedzicznej ani zbiorowej winy za to, co popełniono podczas męki Jezusa (por. Nostra aetate, tamże). Nie można jej przypisać wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym ani Żydom dzisiejszym. Nie ma więc żadnych podstaw do jakiejkolwiek, rzekomo teologicznie usprawiedliwionej dyskryminacji czy – co gorsza – prześladowań Żydów. Pan osądzi każdego “wedle własnych czynów”, tak Żydów, jak i chrześcijan (por. Rz 2, 6). Trzeci punkt, który w soborowej deklaracji chciałbym podkreślić, wypływa z drugiego. Niezależnie od tego, jaka jest świadomość Kościoła co do własnej tożsamości, “nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych, rzekomo na podstawie świętych Ksiąg” Starego czy Nowego Testamentu (por. Nostra aetate, tamże). Faktycznie Kościół powiedział już w tym samym tekście Nostra aetate, jak również w konstytucji Lumen gentium (par. 6), cytując tekst świętego Pawła z Listu do Rzymian (11, 28-29), że Żydzi “pozostają przedmiotem miłości Boga”, który powołał ich “wezwaniem nieodwracalnym”. 

Poznaj korzenie chrześcijaństwa: “Podstawy judaizmu i języka hebrajskiego”. Spotkania w roku 2019/2020

Proponujemy cykl spotkań o korzeniach chrześcijaństwa oraz naukę czytania i pisania w języku hebrajskim. Spotkania prowadzi w krakowskim domu Zgromadzenia Notre Dame de Sion siostra Anna Bodzińska.

Podstawy judaizmu i języka hebrajskiego 

Spotkania odbywają się w dniach: 

 • 21.11.2019 (czwartek), godz.18.00
 • 19.12.2019 (czwartek), godz.18.00
 • 23.01.2020 (czwartek), godz.18.00
 • 20.02.2020 (czwartek), godz.18.00
 • 12.03.2020 (czwartek), godz.18.00 spotkanie odwołane (pandemia)
 • 23.04.2020 (czwartek), godz.18.00 spotkanie on-line
 • 21.05.2020 (czwartek), godz.18.00 spotkanie on-line

Adres: Kraków, ul. Goetla 49 (przy Miasteczku Studenckim)

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: sion.siostry@gmail.com

Zapraszamy!

Krakowscy chrześcijanie wspólnie modlą się “Ojcze nasz”

“Na pandemię wirusa chcemy odpowiedzieć wspólną modlitwą, współczuciem, czułością”. Zaproszeni przez biskupa Rzymu, krakowscy chrześcijanie wspólnie modlą się “Ojcze nasz”.

Zapraszamy do włączenia się w tę modlitwę.

Środa, 25 marca, godz. 12.00.

Ekumeniczne “Ojcze nasz”

“OJCZE NASZ” facebook

Modlitwę poprowadzili:

ks. sup. Józef Bartos Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) – przewodniczący oddziału krakowskiego Polskiej Rady Ekumenicznej,

ks. prob. Roman Pracki (Kościół Ewangelicko-Augsburski) – zastępca przewodniczącego,

s. Anna Bodzińska NDS (Kościół rzymskokatolicki) – członkini Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego  Archidiecezji krakowskiej,

ks. prof. Łukasz Kamykowski (Kościół rzymskokatolicki) – przewodniczący Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego  Archidiecezji krakowskiej,

dk. Wiktoria Matloch (Kościół Ewangelicko-Augsburski).