Marsz Pamięci z okazji rocznicy likwidacji krakowskiego getta. 17.03.2019.

17marca 2019, godz.12.00

13 i 14 marca 1943 roku zlikwidowane zostało krakowskie getto. Te daty symbolicznie oznaczają koniec życia żydowskiego w naszym mieście, które odrodziło się dopiero w ostatnich latach. Aby upamiętnić krakowskich Żydów, ale też by pokazać triumf życia nad śmiercią, od wielu już lat organizujemy doroczny Marsz Pamięci.

Tegoroczny marsz odbędzie się w niedzielę, 17 marca.

Jak każdego roku, spotkamy się na placu Bohaterów getta o godzinie 12.00, aby przejść stamtąd pod pomnik na terenie byłego obozu KL Płaszów – dokładnie tą trasą, którą przeszli ostatni krakowscy Żydzi.

Każdego roku w Marszu bierze udział kilkuset krakowian, a z roku na rok również coraz większa ilość gości z zagranicy, w tym krakowskich Żydów mieszkających obecnie w Izraelu oraz ich potomków. W ten sposób nie tylko manifestujemy naszą pamięć i szacunek dla tysięcy ofiar Holokaustu, ale też pokazujemy triumf odrodzonego życia nad śmiercią.

Na Marsz, jak co roku, zapraszają: Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Tadeusz Jakubowicz – Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie oraz Janusz Makuch – Dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej.

Więcej informacji na temat Marszu można znaleźć na profilu FKŻ na Facebooku: www.facebook.com/events/

Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, 20.02.2019

POLSKA RADA CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW
The Polish Council of Christians and Jews
Współprzewodniczący: Stanisław Krajewski, Zbigniew Nosowski

Adres do korespondencji: c/o „Więź”, ul. Trębacka 3, 00-074 Warszawa

Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Polska Rada Chrześcijan i Żydów z wielkim niepokojem przyjmuje ponowne zaostrzenie retoryki wokół spraw polsko-żydowskich. Podobnie jak miało to miejsce w pierwszym kwartale 2018 roku, z przykrością stwierdzamy, że emocje istniejące wokół trudnych zagadnień z historii obu związanych ze sobą narodów są eskalowane i wykorzystywane instrumentalnie na potrzeby bieżących, wewnętrznych konfliktów politycznych – zwłaszcza w kontekście kolejnych kampanii wyborczych w Izraelu i w Polsce.

Apelujemy o odpowiedzialne spojrzenie na historię relacji polskożydowskich oraz o roztropne kształtowanie dziś społecznych i politycznych ram, w jakich relacje te będą się rozwijać w kolejnych pokoleniach. Doraźne wykorzystywanie skrótów myślowych, szkodliwych uogólnień, stereotypów i nieuprawnionych generalizacji utrudnia prowadzenie dialogu i merytorycznej dyskusji o przeszłości.

Wzywamy uczestników debaty publicznej – zarówno polityków, jak i dziennikarzy; zarówno w Polsce, jak i w Izraelu – aby mówili o historii XX wieku z należytą starannością, umiarem i szacunkiem dla pamięci o zmarłych i pomordowanych. Warszawa, 20 lutego 2019 r.

W imieniu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów:

Stanisław Krajewski – żydowski współprzewodniczący

Zbigniew Nosowski – chrześcijański współprzewodniczący

 

 Oświadczenie w j.hebrajskim, 20.02.2019 

הצהרה מטעם המועצה הפולנית של נוצרים ויהודים

Oświadczenie w j.angielskim,  20.02.2019-STATEMENT

Oświadczenie w j.polskim, 2019.02.2019.

Nagroda im. Księdza Stanisława Musiała SJ

1 marca zostanie wręczona Nagroda im. Księdza Stanisława Musiała, przyznawana osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego. Za twórczość nagrodzony został teolog, biblista, prymas-senior abp Henryk Muszyński, a za działalność społeczną – Adam Bartosz, muzealnik, prezes Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie.

Czytaj więcej: www.przymierze.krakow.pl