Korzenie chrześcijaństwa i podstawy judaizmu. Spotkania on-line.

Rozpoczynamy nowy cykl spotkań w roku akademickim 2021-2022. Zapraszamy.

„ Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm.” 

Jan Paweł II

Cykl spotkań o korzeniach chrześcijaństwa i podstawach judaizmu prowadzi siostra Anna Bodzińska NDS.

W roku akademickim 2021/2022 spotkania odbywać się będą w dwóch grupach, tylko on-line, na platformie internetowej ZOOM

1. Grupa zaawansowana, spotkania odbywać się będą raz w miesiącu, we czwartki, o godz. 18.00-19.30 

 • 21.10.2021 
 • 11.11.2021
 • 17.12.2021
 • 27.01.2022
 • 24.02.2022
 • 31.03.2022
 • 28.04.2022
 • 26.05.2022 (zakończenie roku)

 

2. Grupa początkująca, spotkania odbywać się będą raz w miesiącu, w piątki, o godz. 18.00-19.30

 • 22.10.2021 
 • 12.11.2021
 • 16.12.2021
 • 28.01.2022
 • 25.02.2022
 • 1.04.2022
 • 29.04.2022
 • 27.05.2022 (zakończenie roku) 

Dalsze terminy spotkań będą podane w późniejszym czasie.

Aby otrzymać link do spotkania lub uzyskać więcej informacji napisz do:

sion.siostry@gmail.com

Zapraszamy!

Z przemówienia Jana Pawła II w Synagodze Większej (Rzym, 13 kwietnia 1986): 

” (…) wgłębiając się we własną tajemnicę, Kościół Chrystusowy odkrywa więź łączącą go z judaizmem (Nostra aetate, 4). Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i – można powiedzieć – naszymi starszymi braćmi. Po drugie, Sobór podkreślił, że nie można Żydom jako narodowi przypisywać żadnej dziedzicznej ani zbiorowej winy za to, co popełniono podczas męki Jezusa (por. Nostra aetate, tamże). Nie można jej przypisać wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym ani Żydom dzisiejszym. Nie ma więc żadnych podstaw do jakiejkolwiek, rzekomo teologicznie usprawiedliwionej dyskryminacji czy – co gorsza – prześladowań Żydów. Pan osądzi każdego „wedle własnych czynów”, tak Żydów, jak i chrześcijan (por. Rz 2, 6). Trzeci punkt, który w soborowej deklaracji chciałbym podkreślić, wypływa z drugiego. Niezależnie od tego, jaka jest świadomość Kościoła co do własnej tożsamości, „nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych, rzekomo na podstawie świętych Ksiąg” Starego czy Nowego Testamentu (por. Nostra aetate, tamże). Faktycznie Kościół powiedział już w tym samym tekście Nostra aetate, jak również w konstytucji Lumen gentium (par. 6), cytując tekst świętego Pawła z Listu do Rzymian (11, 28-29), że Żydzi „pozostają przedmiotem miłości Boga”, który powołał ich „wezwaniem nieodwracalnym”. 

Ekumeniczna modlitwa o pokój dla Ukrainy, 3.03.2022, godz.20.00.

W Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa, przy ul. Kopernika 26 w Krakowie, 3.03.2022, odbędzie się  (na żywo i online) ekumeniczna modlitwa o pokój dla Ukrainy. Modlitwa rozpocznie się o godzinie 20.00.

Po modlitwie w bazylice możliwe będzie zostawienie wsparcia finansowego lub darów rzeczowych, które zostaną przekazane organizacjom udzielającym pomocy humanitarnej w Ukrainie.

Zapraszamy w imieniu organizatorów.

Modlitwa ekumeniczna_plakat j.ukraiński

Modlitwa ekumeniczna_plakat j.polski

XXV Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim, Kraków.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na zbliżające się wydarzenia:

Szczegółowe informacje znajdują się pod powyższymi linkami.

26 stycznia odbędzie się online ogólnopolski Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce, z udziałem Krakowa – transmisja YouTube.

Serdecznie zapraszamy

 

” Dzień Judaizmu w Kościele katolickim jest szczególnym czasem wspólnotowej refleksji i modlitwy. Refleksja ta, w oparciu o teksty biblijne i wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła na temat stosunków katolicko-żydowskich, winna pomagać katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa, w pogłębianiu świadomości tego, że religia żydowska nie jest wobec naszej religii „rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym”, oraz że nasz „stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii” (Jan Paweł II); że można mówić o ścisłym pokrewieństwie obu religii, a wyznawców judaizmu nazywać „starszymi braćmi w wierze” (Jan Paweł II). Budowanie wzajemnego braterstwa i formowanie właściwej mentalności wiernych wymaga Bożej pomocy, dlatego tak bardzo potrzeba modlitwy” ( ABC Dnia Judaizmu, PRCHiŻ).