Grupy Biblijne 2020/2021-przestrzeń duchowej refleksji z Pismem Świętym.

Grupy Biblijne 2020/2021-przestrzeń duchowej refleksji z Pismem Świętym.

Spotkania otwarte są dla tych wszystkich, którzy szukają duchowej przestrzeni i biblijnej refleksji oraz pragną pogłębić swoją intelektualną znajomość Pisma Świętego tak w tradycji chrześcijańskiej jak i żydowskiej. Spotykamy się w środy, dwa razy w miesiącu, modląc się, czytając i studiując teksty biblijne przypadające na liturgię najbliższej niedzieli. Po wprowadzeniu biblijnym zaczerpniętym z tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, oraz po omówieniu tekstów w świetle Pierwszego i Nowego Testamentu zapraszamy do wspólnego dzielenia się Słowem Bożym.

Przed spotkaniem, zachęcamy do przeczytania tekstów biblijnych z liturgii najbliższej niedzieli.

 

W roku akademickim 2020/2021, za wzgledów na pandemię, spotkania prowadzone będą tylko w formie on-line

Zapraszamy w środy, godz. 18.00 – 19.00 w następujących terminach:

14 oraz 21 października 2020

4 oraz 11 listopada 2020

9 oraz 16 grudnia 2020

13 oraz 27 stycznia 2021

10 oraz 24 lutego 2021

kolejne terminy będą dodane w późniejszym czasie

 

Aby otrzymać link do spotkania lub uzyskać więcej informacji napisz do:

sion.siostry@gmail.com

 ZAPRASZAMY !

Siostry Matki Bożej z Syjonu (Notre Dame de Sion), ul. Goetla 49, Kraków  (Cichy Kącik, przy Miasteczku Studenckim).