Wolontariat

POLSKA, Kraków

Nasza wspólnota jest otwarta dla osób, które pragną pogłębiać znajomość Biblii, judaizmu oraz osobistego spotkania z Bogiem na modlitwie.

Mieszkamy niedaleko Rynku Głównego, stąd wiele okazji do poznania Krakowa, dzielnicy Kazimierz oraz spotkania się ze światem żydowskim. Wolontariusz proszony jest o włączenie się w codzienne życie Sióstr, poprzez proste prace domowe, wspólne posiłki, czas ciszy i modlitwy .

Czas pobytu we wspólnocie jest uzgadniany indywidualnie z wolontariuszem.

IZRAEL, Jerozolima – Ecce Homo Convent

Volunteers play an important role in the ministry of the house. We are happy to welcome volunteers from all over the world. It is an enriching experience both for them and for us.
Their work focuses on three main areas:

  • Welcoming guests to Ecce Homo
  • Serving Meals in the Dining Room (preparation, setting of the tables, service, washing-up)

Welcoming pilgrim groups to the Lithostrotos

We ask that volunteers serve for thirty hours a week in exchange for their room & board. Sundays are always a day off and volunteers are given 2 – 3 days longer for sightseeing in the country. Thus there are many opportunities for volunteers to get to know this special country and its peoples.

Normally, the volunteers stay tree months. To be able to speak English or French

Ecce Homo Convent
Notre Dame de SionVia Dolorosa 41;
P.O.Box 1905691190 JERUSALEM
Téléphone: 972 (0)2 627 72 92; Fax: 972 (0)2 628 22 24
Contact : nds.rita@gmail.com
 

IZRAEL, Ein Karem

Volunteers play an important role in the ministry of the house. We are happy to welcome volunteers from all over the world. It is an enriching experience both for them and for us.
Their work focuses on two main areas:

  • Welcoming guests to Ein Karem
  • Serving Meals in the Dining Room (preparation, setting of the tables, service, washing-up)

Normally, the volunteers stay tree months. To be able to speak English or French is a great help.

Contact:sion.siostry@gmail.com

FILIPINY, Real- Philippines

The Real community is open to receive volunteers who would like to experience an immersion in another culture for periods of up to three months. This experience who be a time of learning as the volunteer shares the life of the community who live and work with the rural poor, especially women.

Contact: naturesgardenph@yahoo.com
 

EGIPT

We are happy to have volunteers to share our ministry and our life. Knowledge of English is important, though French speaking persons are also welcome. Arabic is extremely helpful but many activities can be done with little or no previous knowledge of the Arabic language. For example: drawing/painting/handicrafts/music with children; work with handicapped children; computer training; language classes, English or French.

Contact: ndscairo@link.net

LA SOLITUDE (PUSTYNIA)

Nasz wspólnoty kontemplacyjne, nazywane „La Solitude”- „Pustynia”, są otwarte na wolontariuszy, którzy pragną modlić się i pracować z Siostrami.

Siostry kontemplacyjne mieszkają w:

UWAGA!

Przed rozpoczęciem załatwiania formalności związanych z wyjazdem na nasz wolontariat, należy rozpocząć proces rekrutacyjny od spotkania się ze wspólnotą sióstr M.B. z Syjonu w Krakowie.

Więcej informacji pod adresem:

Siostry Matki Bożej z Syjonu
ul. Goetla 49; 30-065 Kraków, Polska
Kontakt: sion.siostry@gmail.com

 

International Conference ‚Jan Karski – Witness, Emissary, Man’

The Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland, The Polish-Jewish Literature Studies Center at the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland and The Union of Jewish Communities in Poland

are pleased to announce an

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY

ACADEMIC RESEARCH CONFERENCE:

 

"JAN KARSKI – WITNESS, EMISSARY, MAN"

 

which will take place on November 6-8, 2013

in Zamość, Poland at the 'Synagogue' Center


of the Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland


During World War II, Jan Karski – an emissary of the Polish Secret State – was the first to inform the Allies about the tragedy of European Jewry. Karski entered the Warsaw Ghetto and a transit ghetto, where he witnessed Jews being sent to the death camp in Bełżec. He then traveled to London and Washington to tell world leaders about what he had seen. It is thanks to him that the world first learned about the Holocaust.

 

His book ’Story of a Secret State’, in which he described his mission, was published in the United States in 1944. After the war Karski could not return to Communist Poland and stayed in Washington where for many years…

more about

ABC RELACJI CHRZEŚCIJAŃSKO- I POLSKO-ŻYDOWSKICH 2012/2013

Trwaj cierpliwie i ufnie, aż przyjdzie Boży czas. o. Theodore

Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu UPJPII zaprasza na wykład monograficzny:

Modlitwa w intencji narodu żydowskiego
Boże Abrahama,
Boże Proroków,
Boże Jezusa Chrystusa
W Tobie zawarte jest wszystko,
Do Ciebie zmierza wszystko,
Ty jesteś kresem wszystkiego.Wysłuchaj naszych modlitw, jakie zanosimy za naród żydowski, który – ze względu na swoich przodków – jest Tobie nadal bardzo drogi.Wzbudzaj w nim nieustanne coraz żywsze pragnienie zgłębienia Twojej prawdy i Twojej miłości.Wspomagaj go, by zabiegając o pokój i sprawiedliwość mógł objawiać światu moc Twego błogosławieństwa.Wspieraj go, aby doznawał szacunku i miłości ze strony tych, którzy jeszcze nie rozumieją wielkości doznanych przez niego cierpień, oraz tych, którzy solidarnie, w poczuciu wzajemnej troski, wspólnie odczuwają ból zadanych mu ran.Pamiętaj o nowych pokoleniach, o młodzieży i dzieciach, aby niezmiennie wierne Tobie trwały w tym, co stanowi szczególną tajemnicę ich powołania.Umocnij wszystkie pokolenia, aby dzięki ich świadectwu ludzkość pojęła, że Twój zbawczy zamiar rozciąga się na całą ludzkość i że Ty, Boże, jesteś dla wszystkich narodów początkiem, i ostatecznym celem.AmenJan Paweł II


Modlitwa ta została napisana na prośbę p. Stevena Goldsteina, syna krakowskich Żydów. Sfinansował on też druk miliona obrazków zawierających tę modlitwę wraz z fotografią ze spotkania Jana Pawła II z rabinem Elio Toaffem w synagodze rzymskiej. Nakład został rozpowszechniony przed Dniem Judaizmu w 2001 roku.