VII Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów- edycja specjalna…

PRCHiZEdycja specjalna dedykowana męczennikom getta
– Żydom warszawskim.

Miejsce: kościół pw. św. Andrzeja i św. Alberta Chmielowskeigo
Warszawa, Plac Teatralny 18

Czas: 26 kwietnia 2015, początek godz. 18.00 po Mszy św.

 

Wprowadzenie: Bogdan Białek, Stanisław Krajewski,
współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Psalm: o. Marek Nowak OP

Koncert w wykonaniu flecisty Anatolija Kogana (Izrael)
i pianisty Konstantego Wileńskiego (Polska)

 

Dwugłos: prof. Paweł Śpiewak, red. krzysztof Dorosz
„Bóg Żywy”

Jak łania pragnie wody ze strumieni,
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże! (Ps 42)

Pan natomiast jest prawdziwym Bogiem,
jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. (Jer 10,10)