Polska Rada Chrześcijan i Żydów. The Polish Council of Christians and Jews

Współprzewodniczący: Bogdan Białek i Stanisław Krajewski
www.prchiz.plPRCHiZ

Marsz modlitwy
„Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego”

Niedziela, 19 kwietnia 2015 – godz. 16.00

 

 

Przy Pomniku Bohaterów Getta – rozpoczęcie
Modlitwy za zmarłych

Przy Drzewie Sprawiedliwych
Modlitwa „Ojcze Nasz”
Wspólne odmówienie Psalmu 140
Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

Przy Pomniku – Kamieniu Pamięci Szmula Zygielbojma
Wspólne odmówienie Psalmu 74
Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

Przy Pomniku – Bunkrze przy Miłej 18
Żydowska modlitwa za zmarłych
Wspólne odmówienie Psalmu 94
Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

Kamień pamięci Janusza Korczaka
Fragment modlitwy Janusza Korczaka
Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

Przy pomniku Umschlagplatz – zakończenie
Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska
Wspólne odmówienie Psalmów 88 i 70
Modlitwa Jana Pawła II za Naród Żydowski
Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

(„Oseh shalom beem’roh’mahv, hu ya’aseh szalom aleynu v’al kohl yisrael v’eemru: Amein.„)

” Ten, który sprawia pokój na wysokościach, oby zesłał pokój i dla nas i dla całego Izraela. Mówcie: Amen.