Ekumeniczne Dni Biblijne 2018

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Polska Rada Ekumeniczna oddział krakowski oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie zapraszają do udziału w 24h Maratonie Biblijnym. 

Pokażmy siłę wspólnego czytania Biblii!

Maraton Biblijny 2018

Tegorocznym hasłem Ekumenicznych Dni Biblijnych są słowa zaczerpnięte z Księgi
Apokalipsy św. Jana Apostoła, Teologa i Ewangelisty:

„Ja temu, który pragnie, dam pić darmo ze źródła wody życia.” (Ap 21,6).

Niedziela 14:00 – 24:00
Poniedziałek 7:00 – 21:00

Miejsce tegorocznego czytania KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA ul. Grodzka 56

Czytaj więcej...

Word Festival Non-stop reading of the Romans’ and Galatians’ Letters. Jerusalem, Israel.

Saturday, 20 October 2018m from 3:00 to 6:00 p.m., in the Church at Finnish Evangelical Lutheran Mission 25, Shivtei Israel St.m Jerusalem.

The event is open to everyone.
If you are available to read a passage in your own language, pleasewrite, before October 13th, email: wordalivej@gmail.com specifying the time you prefer. 

It is not necessary to stay for the complete reading, you can come and go whenever you want. You might find it useful to bring a Bible in your own language.

Invitation ENGLISH

Invitation עברית

Czytaj więcej...

Copyright © 2000-2018 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Syjonu. Wszelkie prawa zastrzeżone.