Dialog

Światowy Dzień Modlitwy Kobiet

Tegoroczna liturgia nazwana jest sianiem ziarna sprawiedliwości.

W Krakowie, nabożeństwo odbędzie się w piątek 3 marca, w kaplicy Kościoła Metodystów przy ul.Długiej 3.

Zapraszamy!

Światowy Dzień Modlitwy jest międzynarodowym, ekumenicznym, ruchem modlitewnym inicjowanym i powadzonym przez chrześcijańskie kobiety w ponad 180 krajach i mówiących w  ponad 1000 języków. Każdego roku wielu chrześcijan różnych tradycji i wszystkich grup wiekowych,  w pierwszy piątek marca będzie wspólnie modlić się.

Nabożeństwo będzie odbywało się 3 marca, począwszy od Tonga i Nowej Zelandii na wschodzie, trwając przez cały dzień, a kończąc go na Samoa i Alasce, na zachodzie. Będziemy modlić się za  potrzeby świata oraz za kraj, który napisał liturgię, dziękując Wszechmogącemu  Bogu, że będzie słuchać naszej  modlitwy kiedy będziemy modlić się w imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

Filipinki zachęcają nas do wspólnej modlitwy słowami:

„Wybacz nam, Boże, uwolnij nas od poczucia winy i zachę­ć nas, i wyzwól siłę do działania.”

Co roku poznając nową liturgię przygotowaną przez inny Komitet ŚDM budujemy relację z tym krajem otrzymując od niego modlitwę jako prezent.

Apelujemy, aby wszystkie polskie środowiska chrześcijańskie (kobiety jak i mężczyźni, młodzież oraz starsze pokolenie) włączyły się do wspólnej modlitwy według liturgii przygotowanej przez chrześcijanki z Filipin.

Zainspirowani tematem tegorocznej modlitwy, którym jest sprawiedliwość, przekażmy nasze kolekty w całości na dom dla kobiet i dziewcząt w Manili, na Filipinach.

Polska Rada Ekumeniczna, ul. Willowa 1,  00-790 Warszawa.

 

Stypendium naukowe w Rzymie. „The Cardinal Bea Centre”

JĘZYK ANGIELSKI:

We are pleased to announce that for the Academic Year 2017-2018, the Cardinal Bea Centre for Judaic Studies at the Pontifical Gregorian University (Rome/Italy) offers scholarships to students, under the age of 30, enrolling in the 2-year Postgraduate Degree Program in Judaism and Christian-Jewish Relations. Each scholarship amounts to 9.000,00 Euros and is given for one Academic Year (two semesters), renewable for a second Academic Year.

Scholarship applications are to be submitted online to judaicstudies@unigre.it by March 15, 2017. Successful candidates will be notified via e-mail by April 7, 2017.


The enclosed announcement provides detailed information regarding conditions and the selection procedure to apply for these scholarships.

JĘZYK WŁOSKI:

Siamo lieti di annunciare che per il prossimo anno accademico 2017-2018, il Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici della Pontificia Università Gregoriana (Roma / Italia) offre borse di studio agli studenti, di età inferiore ai 30 anni, che si iscriveranno al Programma Post-Laurea Biennale in “Ebraismo e relazioni Ebraico-Cristiane”. Ogni borsa di studio ammonta a Euro 9.000,00 ed è offerta per un Anno Accademico (due semestri), rinnovabile per un secondo anno accademico.


Le domande per le borse di studio dovranno pervenire all’indirizzo judaicstudies@unigre.it entro il 15 marzo, 2017. I beneficiari delle borse di studio verranno informati per posta elettronica entro il 7 aprile, 2017.


Il bando allegato fornisce informazioni dettagliate sulle condizioni e la procedura di selezione relativi a queste borse di studio
.

Web: www.unigre.it/Judaicstudies

 

Do pobrania:

Call for Cardinal Bea Centre Scholarships 2017-2018

Bando Borse di studio Centro Cardinal Bea 2017-2018

Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Nagroda im. Ks. Stanisława Musiała.

Krakowski Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”

W piątek 3 marca, o godzinie 12.00, w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Gołębiej 24, odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała. 

We czwartek 2 marca o godzinie 18.00 w kościele Św. Barbary zostanie odprawiona msza św. w intencji śp. ks. Musiała.

Więcej informacji na: www.przymierze.krakow.pl/nagroda/