Dialog międzyreligijny

Międzynarodowa konferencja Żydów wierzących w Jezusa: Żydowscy uczniowie Jezusa i rany pamięci. Czas uzdrowienia czy dalsza trauma?

HELSINKI CONSULTATION 2017

June 23-25 – Krakow

Jewish followers of Jesus and the wounds of memory: source of healing or further trauma?

Żydowscy uczniowie Jezusa i rany pamięci: czas uzdrowienia czy dalsza trauma?

 

„W dominikańskim klasztorze w Krakowie w dniach 23–25 czerwca odbędzie się spotkanie wyjątkowych intelektualistów, przedstawicieli ośmiu państw z trzech kontynentów. Nie będzie to jednak wyłącznie konferencja akademicka. Nasi goście to międzynarodowa grupa teologów, którzy urodzili się jako Żydzi i wychowali w tradycji żydowskiej, a w swoim życiu odnaleźli Jezusa. Niektórzy, tak jak współorganizator spotkania dominikanin o. Antoine Levy, są księżmi katolickimi. Ale są wśród nich także prawosławni, protestanci oraz przedstawiciele nowych ruchów, takich jak judaizm mesjanistyczny. Wszyscy wierzą w Jezusa.

Grono intelektualistów z Europy, Rosji, Izraela i Stanów Zjednoczonych organizuje regularne konferencje co kilka lat, począwszy od 2010 roku. Pierwsza odbyła się w Helsinkach, stąd nazwa „Helsinki Consultation”. Ich celem jest wyraźne zaznaczenie żydowskiej obecności wewnątrz wspólnoty chrześcijańskiej: zadanie, które stawia wiele wyzwań. Debaty owocują zwykle opracowaniem deklaracji teologicznej. Tak było w Berlinie, Paryżu i Moskwie. Teraz przyszedł czas na Kraków.

Polska to dla Żydów miejsce niezwykłe, kraj, który odegrał wyjątkową rolę w ich historii. Okres ponad 800-letniego współistnienia Żydów i Polaków zaowocował licznymi przykładami żydowskiej twórczości teologicznej i intelektualnej. Członkowie Helsinki Consultation są tego w pełni świadomi. W Krakowie, położonym zaledwie 70 km od Auschwitz, zaplanowali spotkanie zatytułowane Żydowscy uczniowie Jezusa i rany pamięci: czas uzdrowienia czy dalsza trauma? W dominikańskim klasztorze będą się modlić, głosić krótkie referaty i pracować nad tekstem najnowszej deklaracji.

Cel jest głównie teologiczny – poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób doświadczenia narodu żydowskiego i osobiste historie Żydów, którzy przyjęli Jezusa, mogą wzbogacić Kościół…”

Więcej na: www.helsinkiconsultation.squarespace.com

 

WSPÓLNA RADOŚĆ TORY 2017 . Warszawa

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

The Polish Council of Christians and Jews

Współprzewodniczący: Zbigniew Nosowski i Stanisław Krajewski

www.prchiz.pl 

15 października 2017 r. o godz. 18.00 w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła na Placu Teatralnym 18 w Warszawie, odbędzie się spotkanie modlitewne Wspólna Radość Tory organizowane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. 

W tym roku będziemy rozważać fragment z Tory z Księgi Powtórzonego Prawa (10:12-20). Komentarz ze strony żydowskiej wygłosi pani Bella Szwarcman-Czarnota, publicystka miesięcznika „Midrasz”, komentarz ze strony chrześcijańskiej ks. Manfred Deselaers z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.  

Po części modlitewnej zapraszamy na sympozjum pt. Biblijny kształt naszego patriotyzmu. Wprowadzenie do tematu wygłosi ks. dr Piotr Burgoński, wicedyrektor Instytutu Politologii na USKW. Następnie odbędzie się panel, w którym wezmą udział ks. dr Piotr Burgoński, była Ambasador w Izraelu pani Agnieszka Magdziak-Miszewska i redaktor Konstanty Gebert. Dyskusję poprowadzi  Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny Kwartalnika Więź oraz współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Zaproszenie na 15.10.2017, Warszawa.

Program modlitwy 15.10.2017, Warszawa.

 

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY. Modlitewne spotkanie według liturgii przygotowanej przez kobiety z SURINAMU

Kobiety z Surinamu

2 marca 2018 o godz. 17.00,w Kościele Ewangelicko-Augsburski św. Marcina w Krakowie, przy ulicy Grodzkiej 58 odbyło się ekumeniczne spotkanie modlitewne.

ZAPROSZENIE na Światowy Dzień Modlitwy (PDF)