„Góra prawdziwego szczęścia. Żydowskie korzenie Kazania na Górze”, Życie Duchowe, WAM, Zima 113/2023

Zapraszamy do lektury artykułu na temat żydowskich korzeni Kazania na Górze.

Życie Duchowe. Zima 113/2023.

„…Kazanie rozpoczyna Mistrz od słowa: „błogosławieni…” i powtórzy je aż dziewięć razy. „Błogosławieni” (hebr. ashre), inaczej „szczęśliwi”, to hebrajskie słowo, które biblista André Chouraqui przetłumaczył jako „będący w drodze”, czyli stawiający krok za krokiem, oczywiście nie sami, ale kroczący w obecności Boga. Echo tego aktywnego „szczęścia w drodze” można znaleźć choćby w sławnym terminie duchowości chrześcijańskiej: Cum Deo ambulare. To sformułowanie trafnie określa dynamikę prawidłowo obranej, prowadzącej wprost do bram królestwa Bożego drogi. Biblia wielokrotnie przywołuje obraz „będących w drodze” proroków, królów oraz zwykłych ludzi, którzy znajdują radość życia, pokładając nadzieję w Bogu, szukając Jego woli i wypełniając Jego przykazania…” (s. Anna Bodzińska NDS). 

 

Anna Bodzińska NDS, siostra ze Zgromadzenia Matki Bożej z Syjonu (Notre Dame de Sion). Ukończyła studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Université Catholique de Lyon we Francji, studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz roczny program biblijny w Jerozolimie. Członek Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej, współzałożycielka Krakowskiego Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Obecnie wybrana na Radną Generalną Zgromadzenia w Rzymie.