Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, 20.02.2019

POLSKA RADA CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW
The Polish Council of Christians and Jews
Współprzewodniczący: Stanisław Krajewski, Zbigniew Nosowski

Adres do korespondencji: c/o „Więź”, ul. Trębacka 3, 00-074 Warszawa

Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Polska Rada Chrześcijan i Żydów z wielkim niepokojem przyjmuje ponowne zaostrzenie retoryki wokół spraw polsko-żydowskich. Podobnie jak miało to miejsce w pierwszym kwartale 2018 roku, z przykrością stwierdzamy, że emocje istniejące wokół trudnych zagadnień z historii obu związanych ze sobą narodów są eskalowane i wykorzystywane instrumentalnie na potrzeby bieżących, wewnętrznych konfliktów politycznych – zwłaszcza w kontekście kolejnych kampanii wyborczych w Izraelu i w Polsce.

Apelujemy o odpowiedzialne spojrzenie na historię relacji polskożydowskich oraz o roztropne kształtowanie dziś społecznych i politycznych ram, w jakich relacje te będą się rozwijać w kolejnych pokoleniach. Doraźne wykorzystywanie skrótów myślowych, szkodliwych uogólnień, stereotypów i nieuprawnionych generalizacji utrudnia prowadzenie dialogu i merytorycznej dyskusji o przeszłości.

Wzywamy uczestników debaty publicznej – zarówno polityków, jak i dziennikarzy; zarówno w Polsce, jak i w Izraelu – aby mówili o historii XX wieku z należytą starannością, umiarem i szacunkiem dla pamięci o zmarłych i pomordowanych. Warszawa, 20 lutego 2019 r.

W imieniu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów:

Stanisław Krajewski – żydowski współprzewodniczący

Zbigniew Nosowski – chrześcijański współprzewodniczący

 

 Oświadczenie w j.hebrajskim, 20.02.2019 

הצהרה מטעם המועצה הפולנית של נוצרים ויהודים

Oświadczenie w j.angielskim,  20.02.2019-STATEMENT

Oświadczenie w j.polskim, 2019.02.2019.

Nagroda im. Księdza Stanisława Musiała SJ

1 marca zostanie wręczona Nagroda im. Księdza Stanisława Musiała, przyznawana osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego. Za twórczość nagrodzony został teolog, biblista, prymas-senior abp Henryk Muszyński, a za działalność społeczną – Adam Bartosz, muzealnik, prezes Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie.

Czytaj więcej: www.przymierze.krakow.pl

 

 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

“Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16,20)

W niedzielę, 13.01.2019 r. rozpoczął się “Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan”. Potrwa on do 25 .01.2019 r.

Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Indonezji.

PROGRAM WYDARZEŃ:

Program 2019 r.

Wieliczka, niedziela 13 stycznia, godz. 16:00 – w kościele św. Klemensa w Wieliczce, ul. Zamkowa 7, z udziałem przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Kraków, 18-25.01.2019

piątek 18 stycznia, godz. 17:00– w kościele polskokatolickim, ul. Friedleina 8

sobota 19 stycznia, godz. 16:45 – Nieszpory o jedność w kościele św. Barbary, pl. Mariacki. Prowadzi Wspólnota Chemin Neuf

niedziela 20 stycznia, godz. 15:00 – nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza, w sanktuarium św Jana Pawła II, ul. Totus Tuus 32

poniedziałek 21 stycznia

                 godz. 17:00 – w kościele św. Szczepana, ul. Sienkiewicza 19, z udziałem przedstawicieli Kościoła Polskokatolickiego.

                godz. 18:00 – w kościele Św. Floriana, ul. Warszawska 1c, z udziałem przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego

                godz. 19:30 – w kościele św. Mikołaja, ul. Kopernika 9. Prowadzi Wspólnota Taize

Wtorek, 22 stycznia, godz. 18:00 – kaplicy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ul. Długa 3

środa 23 stycznia, godz. 18:00 – Akastyt w cerkwi prawosławnej, ul. Szpitalna 24

czwartek 24 stycznia, godz.18:00 – w kościele ewangelicko-augsburskim św. Marcina, ul. Grodzka 56

piątek 25 stycznia, godz.18:00 – Ekumeniczny Wieczór Kolęd, Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Sienna 5, parter.

Kraków Sanktuarium JPII, 20.01.2019 r.

Modlitwa z udziałem kard. Stanisława Dziwisza odbędzie się 

w sanktuarium św. Jana Pawła II 20.01.2019 r.