Korzenie chrześcijaństwa i podstawy judaizmu. Spotkania on-line.

Cykl spotkań w roku akademickim 2021-2022. Zapraszamy.

„ Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm.” 

Jan Paweł II

Cykl spotkań o korzeniach chrześcijaństwa i podstawach judaizmu prowadzi Siostra Anna Bodzińska NDS.

W roku akademickim 2021/2022 spotkania odbywać się będą w dwóch grupach, tylko on-line, na platformie internetowej ZOOM

1. Grupa zaawansowana, spotkania odbywają się raz w miesiącu, we czwartki, o godz. 18.00-19.30:

21.10.2021; 11.11.2021; 17.12.2021; 27.01.2022; 24.02.2022; 31.03.2022; 28.04.2022;26.05.2022 (zakończenie roku)

 

2. Grupa początkująca, spotkania odbywają się raz w miesiącu, w piątki, o godz. 18.00-19.30:

22.10.2021; 12.11.2021; 16.12.2021; 28.01.2022; 25.02.2022; 1.04.2022; 29.04.2022; 27.05.2022 (zakończenie roku)

 

Dalsze terminy spotkań będą podane w późniejszym czasie.

Aby otrzymać link do spotkania lub uzyskać więcej informacji napisz do:sion.siostry@gmail.com

 

Informacja:

Na Kapitule Generalnej Sióstr Notre Dame de Sion, która miała miejsce w lipcu 2022 r., w Rzymie,

Siostra Anna Bodzińska NDS, została wybrana na Radną Generalną zgromadzenia.

W związku z tym prowadzone przez nią spotkania biblijne, „Korzenie chrześcijaństwa i podstawy judaizmu”, Dni Pustyni oraz inne spotkania będą na jakiś czas zawieszone.

Z przemówienia Jana Pawła II w Synagodze Większej (Rzym, 13 kwietnia 1986): 

” (…) wgłębiając się we własną tajemnicę, Kościół Chrystusowy odkrywa więź łączącą go z judaizmem (Nostra aetate, 4). Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i – można powiedzieć – naszymi starszymi braćmi. Po drugie, Sobór podkreślił, że nie można Żydom jako narodowi przypisywać żadnej dziedzicznej ani zbiorowej winy za to, co popełniono podczas męki Jezusa (por. Nostra aetate, tamże). Nie można jej przypisać wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym ani Żydom dzisiejszym. Nie ma więc żadnych podstaw do jakiejkolwiek, rzekomo teologicznie usprawiedliwionej dyskryminacji czy – co gorsza – prześladowań Żydów. Pan osądzi każdego „wedle własnych czynów”, tak Żydów, jak i chrześcijan (por. Rz 2, 6). Trzeci punkt, który w soborowej deklaracji chciałbym podkreślić, wypływa z drugiego. Niezależnie od tego, jaka jest świadomość Kościoła co do własnej tożsamości, „nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych, rzekomo na podstawie świętych Ksiąg” Starego czy Nowego Testamentu (por. Nostra aetate, tamże). Faktycznie Kościół powiedział już w tym samym tekście Nostra aetate, jak również w konstytucji Lumen gentium (par. 6), cytując tekst świętego Pawła z Listu do Rzymian (11, 28-29), że Żydzi „pozostają przedmiotem miłości Boga”, który powołał ich „wezwaniem nieodwracalnym”.