Ecce Homo, Jerozolima- Centrum Formacji Biblijnej Sióstr Matki Bożej z Syjonu. Programy

Ecce Homo taras

ECCE HOMO- NOTRE DAME DE SION

Centrum Formacji Biblijnej w Ecce Homo, via Dolorosa w Jerozolimie jest uprzywilejowanym miejscem, w którym realizujemy nasze powołanie we wspólnocie chrześcijańskiej. Założone zostało przez Siostry Notre Dame de Sion w 1984 roku, przy klasztorze i bazylice Ecce Homo na via Dolorosa 41.

Centrum prowadzi programy biblijne dla dorosłych w trzech językach: francuskim, angielskim, hiszpańskim i portugalskim.

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ ZAPISY POD ADRESEM :

THE CENTRE FOR BIBLICAL FORMATION

Facebook: www.facebook.com/centreforbiblicalformation

NOTRE DAME DE SION

formation center

BIBLIA, LUDZIE, ZIEMIA – CFB