Światowy Dzień Modlitwy „Pójdźcie – oto wszystko jest gotowe”-1 marca 2019.

Swiatowy Dzien Modlitwy 2019

Jak co roku w pierwszy piątek marca będzie obchodzony Światowy Dzień Modlitwy. W tym roku liturgię do niego przygotowały chrześcijanki ze Słowenii, które na hasło przewodnie wybrały słowa: „Pójdźcie – oto wszystko jest gotowe”.

Światowy Dzień Modlitwy (zwany dawniej Światowym Dniem Modlitwy Kobiet) skupia wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. Jest to ruch ekumeniczny o ponad 120-letniej tradycji. Co roku w pierwszy piątek marca na całym świecie przedstawiciele różnych wyznań spotykają się na wspólnej modlitwie. Liturgię i inne materiały za każdym razem przygotowują chrześcijanki z innego kraju – w tym roku ze Słowenii. Nabożeństwa ŚDM będą się także odbywać w różnych miastach Polski.

„Apelujemy, aby wszystkie polskie środowiska chrześcijańskie włączyły się do wspólnej modlitwy według liturgii przygotowanej przez chrześcijanki ze Słowenii. Zwracamy się z prośbą o to, aby wszędzie – gdzie jest to możliwe – zorganizować w pierwszy piątek marca nabożeństwa lub spotkania modlitewne, a także spotkania informacyjne o kraju autorek liturgii, jego historii i współczesności” – napisała w swym liście do środowisk ekumenicznych Hanna Tranda, nowa przewodnicząca Komitetu Krajowego Światowego Dnia Modlitwy.

Komitet chce przekazać ofiary zebrane podczas nabożeństw ŚDM na rzecz pomocy kobietom i dziewczętom będącym ofiarami handlu ludźmi. Organizacja Kljuc w Słowenii pomaga im w wyjściu z uzależnienia i prostytucji.

Więcej: ekumenia.pl/aktualnosc/swiatowy-dzien-modlitwy-2019/