XXVII Kapituła Generalna Notre Dame de Sion, Rzym 2022.

 

 „Błogosławiony ten, kto mnie słucha,

kto co dzień u drzwi moich czeka,

by czuwać u progu mej bramy

(Prz 8, 34)

W lipcu 2022 roku, obradowała w Rzymie, Kapituła Generalna zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu. Kapitułę zwołujemy, zgodnie z naszymi Konstytucjami zakonnymi, co sześc lat, wraz z upływem kadencji najwyższej przełożonej. Była to kapituła mieszana, to znaczy taka, która wybiera zarówno przełożoną generalną jaki i  jej radę oraz rozpatruje ważne sprawy naszego zgromadzenia zakonnego. Kapituła ta trwała cały miesiąc lipiec i podjęła ważne uchwały dotyczące naszego życia zakonnego oraz kierunku działań apostolskich na następne sześć lat. 

Pod koniec lipca, 26.07.2022 zostały przeprowadzone wybory do wyższych władz zakonnych.

Na przełożoną generalną została wybrana siostra  Oonah O’Shea z Australii.

Na Radne Generalne wybrano: s. Iuliana Neculai z Rumunii, s. Maria Aparecida Aquino Dias z Brazylii oraz s. Anna Bodzińska z Polski.

Serdecznie gratulujemy i prosimy o modlitwę.

Refleksja z Okazji Żydowskiego Święta Chanuki

 

Rozmowa  s. Katarzyny Kowalskiej NDS z Dawidem Gospodarkiem dla KAI z okazji święta Chanuki.

DG (KAI): Czy chrześcijanie mogą celebrować Chanukę? Co ona dla nas może oznaczać, co może wnosić do przeżywanego w tym czasie Adwentu czy Bożego Narodzenia?

s. Kasia NDS: Mam nadzieję, że kiedy chrześcijanin zostanie zaproszony, by celebrować Chanukę w domu żydowskich przyjaciół lub w synagodze, przyjmie to zaproszenie z radością i wdzięcznością. Przychodzi mi na myśl tutaj zdjęcie zarówno papieża Benedykta XVI z 2001 roku jak i papieża Franciszka w 2014 zapalającego chanukiję. Dla chrześcijan takie momenty są ogromną szansą na poznanie i zrozumienie współczesnego judaizmu, a zarazem doświadczenia tego, iż mimo różnic, u korzenia leżą wartości, które nas łączą, a o których wspomniałam wcześniej. Również i dzisiaj chrześcijanie muszą odpowiadać sobie na pytania, co można negocjować, a co stanowi korzeń mojej wiary i tego kim jestem, jak przekazać wiarę następnemu pokoleniu, itd. Dialog, rozmowa z żydowskimi przyjaciółmi w czasie gdy oni obchodzą Chanukę, a my przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, może stanowić dobrą okazję do pogłębienia naszej refleksji, odnowy i “re-dedykacji”, do bycia uczniami i naśladowcami Jezusa, tak by nasze postępowanie przynosiło światło w naszych domach i społeczeństwie.

Czytaj więcej na: KAI

 

Korzenie chrześcijaństwa i podstawy judaizmu. Spotkania on-line.

Cykl spotkań w roku akademickim 2021-2022. Zapraszamy.

„ Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm.” 

Jan Paweł II

Cykl spotkań o korzeniach chrześcijaństwa i podstawach judaizmu prowadzi siostra Anna Bodzińska NDS.

W roku akademickim 2021/2022 spotkania odbywać się będą w dwóch grupach, tylko on-line, na platformie internetowej ZOOM

1. Grupa zaawansowana, spotkania odbywają się raz w miesiącu, we czwartki, o godz. 18.00-19.30:

21.10.2021; 11.11.2021; 17.12.2021; 27.01.2022; 24.02.2022; 31.03.2022; 28.04.2022;26.05.2022 (zakończenie roku)

 

2. Grupa początkująca, spotkania odbywają się raz w miesiącu, w piątki, o godz. 18.00-19.30:

22.10.2021; 12.11.2021; 16.12.2021; 28.01.2022; 25.02.2022; 1.04.2022; 29.04.2022; 27.05.2022 (zakończenie roku)

 

Dalsze terminy spotkań będą podane w późniejszym czasie.

Aby otrzymać link do spotkania lub uzyskać więcej informacji napisz do:sion.siostry@gmail.com

 

Informacja:

Na Kapitule Generalnej Sióstr Notre Dame de Sion, która miała miejsce w lipcu 2022 r., w Rzymie, Siostra Anna Bodzińska NDS, została wybrana na Radną Generalną zgromadzenia. W związku z tym prowadzone przez nią spotkania biblijne, „Korzenie chrześcijaństwa i podstawy judaizmu”, Dni Pustyni oraz inne spotkania są na jakiś czas zawieszone.

Z przemówienia Jana Pawła II w Synagodze Większej (Rzym, 13 kwietnia 1986): 

” (…) wgłębiając się we własną tajemnicę, Kościół Chrystusowy odkrywa więź łączącą go z judaizmem (Nostra aetate, 4). Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i – można powiedzieć – naszymi starszymi braćmi. Po drugie, Sobór podkreślił, że nie można Żydom jako narodowi przypisywać żadnej dziedzicznej ani zbiorowej winy za to, co popełniono podczas męki Jezusa (por. Nostra aetate, tamże). Nie można jej przypisać wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym ani Żydom dzisiejszym. Nie ma więc żadnych podstaw do jakiejkolwiek, rzekomo teologicznie usprawiedliwionej dyskryminacji czy – co gorsza – prześladowań Żydów. Pan osądzi każdego „wedle własnych czynów”, tak Żydów, jak i chrześcijan (por. Rz 2, 6). Trzeci punkt, który w soborowej deklaracji chciałbym podkreślić, wypływa z drugiego. Niezależnie od tego, jaka jest świadomość Kościoła co do własnej tożsamości, „nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych, rzekomo na podstawie świętych Ksiąg” Starego czy Nowego Testamentu (por. Nostra aetate, tamże). Faktycznie Kościół powiedział już w tym samym tekście Nostra aetate, jak również w konstytucji Lumen gentium (par. 6), cytując tekst świętego Pawła z Listu do Rzymian (11, 28-29), że Żydzi „pozostają przedmiotem miłości Boga”, który powołał ich „wezwaniem nieodwracalnym”. 

Copyright © 2000-2018 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Syjonu. Wszelkie prawa zastrzeżone.