Grupy Biblijne 2021/2022-przestrzeń duchowej refleksji z Pismem Świętym.

Grupy Biblijne 2021/2022-przestrzeń duchowej refleksji z Pismem Świętym.

Spotkania otwarte są dla tych wszystkich, którzy szukają duchowej przestrzeni i biblijnej refleksji oraz pragną pogłębić swoją intelektualną znajomość Pisma Świętego tak w tradycji chrześcijańskiej jak i żydowskiej.

Spotykamy się w środy, dwa razy w miesiącu, modląc się, czytając i studiując teksty biblijne przypadające na liturgię najbliższej niedzieli. Po wprowadzeniu biblijnym zaczerpniętym z tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, oraz po omówieniu tekstów w świetle Pierwszego i Nowego Testamentu zapraszamy do wspólnego dzielenia się Słowem Bożym.

Przed spotkaniem, zachęcamy do przeczytania tekstów biblijnych z liturgii najbliższej niedzieli.

W roku akademickim 2021/2022, za względu na pandemię, spotkania prowadzone są  jednocześnie stacjonarnie oraz on-line.

UWAGA!

Na spotkania stacjonarne zapraszamy tylko tych, którzy są w pełni zaszczepieni i mogą dostarczyć zaświadczenie o szczepieniu. W zależności od sytuacji pandemicznej w kraju, spotkania mogą odbywać się tylko on-line. Proszę o sprawdzanie na bieżąco informacji wysyłanych mailem.

Zapraszamy w środy, godz. 18.00 – 19.30,

6 października 2021 (spotkanie jednocześnie stacjonarne i on-line)

13 października 2021 

10 listopada 2021

17 listopada 2021

Dalsze terminy będą podawane wkrótce.

Serdecznie zapraszamy.

 

Aby otrzymać link do spotkania lub uzyskać więcej informacji napisz do:

sion.siostry@gmail.com

 ZAPRASZAMY !

Siostry Matki Bożej z Syjonu (Notre Dame de Sion), ul. Goetla 49, Kraków  (Cichy Kącik, przy Miasteczku Studenckim).

 

JAK CZYTAĆ BIBLIĘ – METODY DOBRE NIE TYLKO W CZASIE IZOLACJI

Czas pandemii pokazuje, jak bardzo potrzebujemy wspólnoty. Ksiądz Tomasz Halik napisał niedawno o tym trudnym czasie… “W okresie zamkniętych kościołów dobrze jest otworzyć Biblię i otworzyć swoje myśli i serce. “Spróbujemy to zrobić z tymi, którzy w przestrzeni wirtualnej budują biblijne wspólnoty.

Gośćmi audycji są: siostra Anna Bodzińska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu i Anna Urbańczyk – osoba konsekrowana, pianistka.

www.radiokrakow.pl/audycje/rozmowy-o-wierze/jak-czytac-biblie-metody-dobre-nie-tylko-w-czasie-izolacji/

Korzenie chrześcijaństwa i podstawy judaizmu. Spotkania on-line

Rozpoczynamy nowy cykl spotkań w roku akademickim 2020-2021. Zapraszamy.

„ Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm.” 

Jan Paweł II

Cykl spotkań o korzeniach chrześcijaństwa i podstawach judaizmu

poprowadzi siostra Anna Bodzińska NDS

W roku akademickim 2020/2021 spotkania odbywać się będą raz w miesiącu

we czwartki, o godzinie 18.00-19.30,

tylko w formie on-line, na platformie internetowej ZOOM, w dniach: 

  • 22.10.2020 (czwartek), godz.  18.00-19.30
  • 12.11.2020  (czwartek),  godz.  18.00-19.30
  • 17.12.2020 (czwartek), godz.  18.00-19.30
  • 28.01.2021 (czwartek), godz.  18.00-19.30 
  • 25.02.2021 (czwartek), godz.  18.00-19.30
  • 25.03.2021 (czwartek), godz.  18.00-19.30
  • 22.04.2021 (czwartek), godz.18.00-19.30
  • 20.05.2021 (czwartek), godz.18.00-19.30
  • 17.06.2021 ( czwartek), godz.18.00-19.30- ostatnie w tym roku akademickim.

Następny cykl spotkań 2021/2022  rozpocznie się w październiku 2021.Terminy spotkań będą podane w późniejszym czasie.

Aby otrzymać link do spotkania lub uzyskać więcej informacji napisz do:

sion.siostry@gmail.com

Zapraszamy!

 

Z przemówienia Jana Pawła II w Synagodze Większej (Rzym, 13 kwietnia 1986): 

” (…) wgłębiając się we własną tajemnicę, Kościół Chrystusowy odkrywa więź łączącą go z judaizmem (Nostra aetate, 4). Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkólwiek innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i – można powiedzieć – naszymi starszymi braćmi. Po drugie, Sobór podkreślił, że nie można Żydom jako narodowi przypisywać żadnej dziedzicznej ani zbiorowej winy za to, co popełniono podczas męki Jezusa (por. Nostra aetate, tamże). Nie można jej przypisać wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym ani Żydom dzisiejszym. Nie ma więc żadnych podstaw do jakiejkolwiek, rzekomo teologicznie usprawiedliwionej dyskryminacji czy – co gorsza – prześladowań Żydów. Pan osądzi każdego “wedle własnych czynów”, tak Żydów, jak i chrześcijan (por. Rz 2, 6). Trzeci punkt, który w soborowej deklaracji chciałbym podkreślić, wypływa z drugiego. Niezależnie od tego, jaka jest świadomość Kościoła co do własnej tożsamości, “nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych, rzekomo na podstawie świętych Ksiąg” Starego czy Nowego Testamentu (por. Nostra aetate, tamże). Faktycznie Kościół powiedział już w tym samym tekście Nostra aetate, jak również w konstytucji Lumen gentium (par. 6), cytując tekst świętego Pawła z Listu do Rzymian (11, 28-29), że Żydzi “pozostają przedmiotem miłości Boga”, który powołał ich “wezwaniem nieodwracalnym”. 

Copyright © 2000-2018 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Syjonu. Wszelkie prawa zastrzeżone.