Grupy Biblijne 2020/2021-przestrzeń duchowej refleksji z Pismem Świętym.

Grupy Biblijne 2020/2021-przestrzeń duchowej refleksji z Pismem Świętym.

Spotkania otwarte są dla tych wszystkich, którzy szukają duchowej przestrzeni i biblijnej refleksji oraz pragną pogłębić swoją intelektualną znajomość Pisma Świętego tak w tradycji chrześcijańskiej jak i żydowskiej. Spotykamy się w środy, dwa razy w miesiącu, modląc się, czytając i studiując teksty biblijne przypadające na liturgię najbliższej niedzieli. Po wprowadzeniu biblijnym zaczerpniętym z tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, oraz po omówieniu tekstów w świetle Pierwszego i Nowego Testamentu zapraszamy do wspólnego dzielenia się Słowem Bożym.

Przed spotkaniem, zachęcamy do przeczytania tekstów biblijnych z liturgii najbliższej niedzieli.

 

W roku akademickim 2020/2021, za wzgledów na pandemię, spotkania prowadzone będą tylko w formie on-line

Zapraszamy w środy, godz. 18.00 – 19.00 w następujących terminach:

14 oraz 21 października 2020

4 oraz 11 listopada 2020

9 oraz 16 grudnia 2020

13 oraz 27 stycznia 2021

10 oraz 24 lutego 2021

kolejne terminy będą dodane w późniejszym czasie

 

Aby otrzymać link do spotkania lub uzyskać więcej informacji napisz do:

sion.siostry@gmail.com

 ZAPRASZAMY !

Siostry Matki Bożej z Syjonu (Notre Dame de Sion), ul. Goetla 49, Kraków  (Cichy Kącik, przy Miasteczku Studenckim).

 

Korzenie chrześcijaństwa i podstawy judaizmu

Rozpoczynamy nowy cykl spotkań w roku akademickim 2020-2021. Zapraszamy.

„ Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm.” 

Jan Paweł II

Judaizm -NDS

Cykl spotkań o korzeniach chrześcijaństwa i podstawach judaizmu i języka hebrajskiego poprowadzi siostra Anna Bodzińska NDS

W roku akademickim 2020/2021 spotkania odbywać się będą raz w miesiącu we czwartki, o godzinie 18.00-19.00, tylko w formie on-line, na platformie internetowej ZOOM, w dniach: 

  • 22.10.2020 (czwartek), godz.  18.00-19.00
  • 12.11.2020  (czwartek),  godz.  18.00-19.00
  • 17.12.2020 (czwartek), godz.  18.00-19.00

 

  • 28.01.2021 (czwartek), godz.  18.00-19.00
  • 25.02.2021 (czwartek), godz.  18.00-19.00
  • 25.03.2021 (czwartek), godz.  18.00-19.00

kolejne terminy będą dodane w późniejszym czasie

Aby otrzymać link do spotkania lub uzyskać więcej informacji napisz do:

sion.siostry@gmail.com

Zapraszamy!

 

Z przemówienia Jana Pawła II w Synagodze Większej (Rzym, 13 kwietnia 1986): 

” (…) wgłębiając się we własną tajemnicę, Kościół Chrystusowy odkrywa więź łączącą go z judaizmem (Nostra aetate, 4). Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkólwiek innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i – można powiedzieć – naszymi starszymi braćmi. Po drugie, Sobór podkreślił, że nie można Żydom jako narodowi przypisywać żadnej dziedzicznej ani zbiorowej winy za to, co popełniono podczas męki Jezusa (por. Nostra aetate, tamże). Nie można jej przypisać wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym ani Żydom dzisiejszym. Nie ma więc żadnych podstaw do jakiejkolwiek, rzekomo teologicznie usprawiedliwionej dyskryminacji czy – co gorsza – prześladowań Żydów. Pan osądzi każdego “wedle własnych czynów”, tak Żydów, jak i chrześcijan (por. Rz 2, 6). Trzeci punkt, który w soborowej deklaracji chciałbym podkreślić, wypływa z drugiego. Niezależnie od tego, jaka jest świadomość Kościoła co do własnej tożsamości, “nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych, rzekomo na podstawie świętych Ksiąg” Starego czy Nowego Testamentu (por. Nostra aetate, tamże). Faktycznie Kościół powiedział już w tym samym tekście Nostra aetate, jak również w konstytucji Lumen gentium (par. 6), cytując tekst świętego Pawła z Listu do Rzymian (11, 28-29), że Żydzi “pozostają przedmiotem miłości Boga”, który powołał ich “wezwaniem nieodwracalnym”. 

Copyright © 2000-2018 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Syjonu. Wszelkie prawa zastrzeżone.