WIĘŹ. com.pl- Jak przeżyć Triduum Paschalne w izolacji?

Jak przeżyć Triduum Paschalne w izolacji – nie tylko przed telewizorem?  –Wiez.com.pl podpowiada.

Za kilka dni rozpocznie się Wielki Tydzień, jakiego ludzie urodzeni po 1945 r. nigdy nie przeżyli. Będzie to pierwsze takie doświadczenie religijne – bez możliwości osobistego udziału w nabożeństwach Triduum Paschalnego i bez kontekstu obecności „instytucjonalnych przedstawicieli religii”, czyli pasterzy Kościoła. Podręczniki teologii pastoralnej nie przygotowały nas, księży, na taką sytuację.

Kilka dni temu opublikowałem więc na moim profilu FB „ściągę” mającą służyć znajomym w przygotowaniu się do domowych obchodów Wielkiego Tygodnia w dobie pandemii. Nie spodziewałem się tak wielkiej fali zainteresowania skromnym skądinąd tekstem, więc tamten szkic postanowiłem trochę rozwinąć.

Bez precedensu

Żyją wprawdzie jeszcze wśród nas ludzie, którym w systemach totalitarnych uniemożliwiano uczestnictwa w zgromadzeniach liturgicznych. Ich świadectwa są cenne, ale śmiem twierdzić, że mogą nam nie pomóc w niczym poza uświadomieniem sobie tęsknoty za kościołem w sensie przestrzeni kultu. Nasza obecna sytuacja bardzo bowiem odstaje od tamtych doświadczeń.

Jak można nie tylko dotykać liturgii przez ekran, ale przeżyć ją w domu, podczas izolacji?

Czytaj dalej

Krakowscy chrześcijanie wspólnie modlą się “Ojcze nasz”

“Na pandemię wirusa chcemy odpowiedzieć wspólną modlitwą, współczuciem, czułością”. Zaproszeni przez biskupa Rzymu, krakowscy chrześcijanie wspólnie modlą się “Ojcze nasz”.

Zapraszamy do włączenia się w tę modlitwę.

Środa, 25 marca, godz. 12.00.

Ekumeniczne “Ojcze nasz”

“OJCZE NASZ” facebook

Modlitwę poprowadzili:

ks. sup. Józef Bartos Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) – przewodniczący oddziału krakowskiego Polskiej Rady Ekumenicznej,

ks. prob. Roman Pracki (Kościół Ewangelicko-Augsburski) – zastępca przewodniczącego,

s. Anna Bodzińska NDS (Kościół rzymskokatolicki) – członkini Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego  Archidiecezji krakowskiej,

ks. prof. Łukasz Kamykowski (Kościół rzymskokatolicki) – przewodniczący Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego  Archidiecezji krakowskiej,

dk. Wiktoria Matloch (Kościół Ewangelicko-Augsburski).

Copyright © 2000-2018 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Syjonu. Wszelkie prawa zastrzeżone.