„Lumière du Shabbat. Shabbat de Lumière.” S. Anne-Catherine Avril NDS

W wydawnictwie Edition jésuites ukazała się właśnie książka naszej siostry Anne-Catherine Avril NDS na temat Szabatu. 

S. Anne- Catherine Avril NDS

 

 

W książce tej, siostra Anne Catherine Avril, ukazuje głębię rozumienia żydowskiego szabatu oraz poszerza nasze spojrzenie na chrześcijańską niedzielę.

Wszystkich mówiących po francusku serdecznie zachęcamy do tej wspaniałej naukowej i zarazem duchowej lektury.

Mamy nadzieję, że już wkrótce książka zostanie przetłumaczona na język angielski i portugalski.

 

Anne-Catherine Avril, Lumière du Shabbat. Shabbat de Lumière. Edition jésuites, Bruxelles, Paris, 2023, 182 s.

„Góra prawdziwego szczęścia. Żydowskie korzenie Kazania na Górze”, Życie Duchowe, WAM, Zima 113/2023

Zapraszamy do lektury artykułu na temat żydowskich korzeni Kazania na Górze.

Życie Duchowe. Zima 113/2023.

„…Kazanie rozpoczyna Mistrz od słowa: „błogosławieni…” i powtórzy je aż dziewięć razy. „Błogosławieni” (hebr. ashre), inaczej „szczęśliwi”, to hebrajskie słowo, które biblista André Chouraqui przetłumaczył jako „będący w drodze”, czyli stawiający krok za krokiem, oczywiście nie sami, ale kroczący w obecności Boga. Echo tego aktywnego „szczęścia w drodze” można znaleźć choćby w sławnym terminie duchowości chrześcijańskiej: Cum Deo ambulare. To sformułowanie trafnie określa dynamikę prawidłowo obranej, prowadzącej wprost do bram królestwa Bożego drogi. Biblia wielokrotnie przywołuje obraz „będących w drodze” proroków, królów oraz zwykłych ludzi, którzy znajdują radość życia, pokładając nadzieję w Bogu, szukając Jego woli i wypełniając Jego przykazania…” (s. Anna Bodzińska NDS). 

 

Anna Bodzińska NDS, siostra ze Zgromadzenia Matki Bożej z Syjonu (Notre Dame de Sion). Ukończyła studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Université Catholique de Lyon we Francji, studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz roczny program biblijny w Jerozolimie. Członek Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej, współzałożycielka Krakowskiego Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Obecnie wybrana na Radną Generalną Zgromadzenia w Rzymie.

Spotkania Biblijne w KIK, Warszawa

Chcesz lepiej zrozumieć Stary Testament? Zapraszamy na spotkania biblijne w KIK-u.

„Z jednej strony tekst Starego Testamentu może wydawać się trudny i niezrozumiały, stąd czytanie Słowa wymaga czasu, koncentracji i wysiłku, a przede wszystkim akceptacji tego, że mogę chodzić ze Słowem, którego dziś nie rozumiem, niewiele mi mówi. Pismo święte, a w szczególności Biblia Hebrajska wymaga, by się z nią oswajać”.

Spotykamy się hybrydowo (a więc również jest możliwość włączenia się online) w co drugi czwartek.
Najbliższe spotkanie : 23 lutego, o godzinie 19:00

Link do zapisów: https://bit.ly/GrupaBiblijnaKIK

Czytamy Księgę Rodzaju (23.02 –  rozdział 18).

Siostra Katarzyna Kowalska (Notre Dame de Sion), studiowała w szkole rabinicznej i ma doktorat z judaistyki, wykładowczyni na Uniwersytecie w Betlejem, Harare i Bobolanum w Warszawie, Centre for Biblical Formation w Jerozolimie, członkini PRChiZ,
o tym, jak czytamy Pismo Święte na spotkaniach biblijnych:

Copyright © 2000-2018 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Syjonu. Wszelkie prawa zastrzeżone.