XXV Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim, Kraków.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na zbliżające się wydarzenia:

Szczegółowe informacje znajdują się pod powyższymi linkami.

26 stycznia odbędzie się online ogólnopolski Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce, z udziałem Krakowa – transmisja YouTube.

Serdecznie zapraszamy

 

” Dzień Judaizmu w Kościele katolickim jest szczególnym czasem wspólnotowej refleksji i modlitwy. Refleksja ta, w oparciu o teksty biblijne i wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła na temat stosunków katolicko-żydowskich, winna pomagać katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa, w pogłębianiu świadomości tego, że religia żydowska nie jest wobec naszej religii „rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym”, oraz że nasz „stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii” (Jan Paweł II); że można mówić o ścisłym pokrewieństwie obu religii, a wyznawców judaizmu nazywać „starszymi braćmi w wierze” (Jan Paweł II). Budowanie wzajemnego braterstwa i formowanie właściwej mentalności wiernych wymaga Bożej pomocy, dlatego tak bardzo potrzeba modlitwy” ( ABC Dnia Judaizmu, PRCHiŻ).