25. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim

„Myśli moje nie są myślami waszymi” (Iz 55,8).

Audycję w Radio Kraków prowadzi P. Red. Anna Kluz-Łoś:

„Religia judaistyczna nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnetrzną – ale w pewien sposób – wewnętrzna. Jesteście naszymi starszymi braćmi” – te epokowe słowa Jana Pawła II w rzymskiej synagodze przypieczętowały zmianę jakości wzajemnych relacji. Ale czy rzeczywiście jesteśmy siebie ciekawi i gdzie są granice teologiczno – filozoficznego kompromisu – o tym dziś  w związku z 25 Dniem Judaizmu w Kościele Katolickim rozmawiać będziemy.

W studiu siostra Anna Bodzińska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu, ks. prof. Łukasz Kamykowski –  dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz Jakub Drath –  sekretarz Klubu Chrześcijan i Żydów PRZYMIERZE.

https://www.radiokrakow.pl/audycje/25-dzien-judaizmu-w-kosciele-katolickim

Ks. Łukasz Kamykowski, S. Anna Bodzińska NDS, Jakub Drath, 15.01.2022.