Sympozjum Czas jubileuszy – czas nowego otwarcia.

PRCHiZ26 października 2015 r. (poniedziałek) – godz. 17.30,

„Sympozjum Czas jubileuszy – czas nowego otwarcia”

 Aula PWT Collegium Bobolanum, ul. Rakowiecka 61

 

 

26 października (poniedziałek) odbędzie się sympozjum w auli oo. Jezuitów na Rakowieckiej 61. Warszawskie sympozjum będzie pierwszą częścią międzynarodowej konferencji naukowej:

„Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”pięćdziesiąt lat po (1965-2015)”.