Kościół – Wolność – Pluralizm W pół wieku po II Soborze Watykańskim

Konferencja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa, 28 października 2015 r.

Szanowni Państwo,
Mam zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej Kościół – Wolność – Pluralizm. W pół wieku po II Soborze Watykańskim, która odbędzie się 28 października 2015 r. w Domu Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 17/19 Warszawa, sala św. Jana Chrzciciela (oficyna po prawej stronie).

50. rocznica zakończenie II Soboru Watykańskiego stanowi asumpt dla pogłębionej refleksji nad zagadnieniem wolności religijnej i kwestii pluralizmu w perspektywie Kościoła katolickiego. W sposób szczególny pomoce w tym przedsięwzięciu są myśli zawarte w trzech soborowych dokumentach: Nostra Aetate, Dignitas Humanae oraz Gaudium et Spes.
W pół wieku po ostatnim Soborze problem wolności religijnej i pluralizmu nie tylko nie stracił na znaczeniu, ale wręcz zyskał na ostrości. Dzieje się to m.in. w skutek postępującej – zarówno w wymiarze społecznym, jak i politycznym – sekularyzacji, ale także procesów imigracyjnych w Europie. Obecność coraz większej i lepiej zorganizowanej mniejszości muzułmańskiej na Starym kontynencie zmusza, aby na nowo stawiać pytanie o rozumienie istoty wolności religijnej, rozdziału państwa i religii oraz pluralizmu.

Program konferencji

10.00 Uroczyste otwarcie konferencji
Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski

10.15

Sesja I – Wolność religijna w warunkach laicyzacji

Prof. Zbigniew Stawrowski
Ks. prof. Andrzej Szostek
Prof. Paweł Śpiewak

Moderator dyskusji – ks. prof. Piotr Mazurkiewicz
12.45-13.45 – przerwa obiadowa
13.45
Sesja II – Chrześcijaństwo – Żydzi – islam. Wyzwania współczesności

Prof. Stanisłąw Krajewski
Red. Ryszard Montusiewicz
ks. prof. Alfred Wierzbicki

Moderator dyskusji – prof. Jan Grosfeld
16.15-16.30 – przerwa kawowa
16.30
Sesja III – Wokół wolności sumienia (2 panele równoległe)

18.00
Zakończenie konferencji

Panele:

Panel I: Wolność religijna w warunkach laicyzacji

Panel II: Chrześcijaństwo, judaizm, islam – wyzwania współczesności

Panel III: Wokół wolności sumienia

Czytaj więcej w : Program Konferencji do pobrania