Praca magisterska…o Syjonie!

mgr Malgosia Mrowczynska 2015 inte

Serdecznie gratulujemy Małgosi Mrówczyńskiej i cieszymy się wraz z nią, z ukończenia studiów na Uniwersytecie Jagielońskim w Instytucie Religioznawstwa.

Tematem jej pracy magisterskiej było Zgromadzenie Notre Dame de Sion:

“Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Syjonu-historia działalności i jej znaczenie na tle dialogu katolicko-żydowskiego”.

Praca napisana została pod kierunkiem dr hab. Rafała Łętochy.

Gratulujemy Pani Magister!mgr Malgosia Mrowczynska 2015 (1)int