Nowicjuszki w Krakowie, 2015.

W sobotę 3 lipca 2015 r., Alejandra i Victoria  przyjadą z Jerozolimy do Krakowa. Swój pobyt rozpoczną wspólnotową liturgią „wejścia w niedzielę”. 

Po raz pierwszy odwiedzą one Europę, ich nowy etap w życiu w Syjonie. Zostaną na formację w Polsce do listopada 2015 roku. 

Polecamy je naszej modlitwie a także krakowska wspólnotę, która oczekuje na nie z radością. 

s.Marie Lise

Alejandra  et Victoria vont arriver de Jérusalem à Cracovie samedi 3 juillet 2015 pour l’entrée en dimanche. 

Pour la première fois elles viennent en Europe, nouvelle étape dans leur vie à Sion.

Elles resteront en Pologne jusqu’au mois de novembre 2015.

Nous les confions à votre prière, ainsi que la communauté de Cracovie qui les attend avec joie.

Marie Lise