Rekolekcje

SionYouthMeeting
Kilka razy do roku organizujemy rekolekcje

poświęcone tematyce biblijnej i dialogowej.

Odbywają się one w naszej krakowskiej wspólnocie, jak i poza nią.

ZAPRASZAMY!

Oto kilka tematów:

  • „Nasze początki, nasze narodzenia.” Rekolekcje adwentowe, Auschwitz 2013.
  • Wielki Post. Kraków, Rekolekcje 2013.
  • „Gdzie jesteś pośród nocy?” Kraków, grudzień 2012.
  • „U progu Auschwitz.” Rekolekcje adwentowe, Auschwitz, grudzień 2012.
  • Biblijny dzień pustyni. Kraków, marzec 2012.
  • Rekolekcje Wielkopostne u progu Auschwitz. Marzec 2012.
  • „Szema Izrael- wiara rodzi się ze słuchania.” Rekolekcje adwentowe, Warszawa 2011.
  • „Berit- znaczy Przymierze.” Rekolekcje adwentowe, Auschwitz 2011.
  • „Baranek Boży, tajemnica ofiary i zwycięstwa.” Rekolekcje adwentowe, Auschwitz 2010.
  • „Święć się Imię Twoje.” Rekolekcje adwentowe, Auschwitz 2009.

Przyjaciele NDS- Wolontariat

Studyjny pobyt we wspólnotach Sióstr Matki Bożej z Syjonu (Notre Dame de Sion) to formuła wolontariackiego pobytu przyjaciół  Syjonu połączonego z możliwością poznania kultury i religii kraju w którym znajduje się wspólnota. Na taką wizytę zapraszani są wszyscy otwarci na współpracę i wyzwania codziennego życia. Siostry zapewniają noclegi i posiłki oraz troszczą się o podstawową formacje duchową i biblijną uczestnika programu. Nasi przyjaciele mają się właczyć w codzienne obowiazki sióstr w zależności od bieżacych potrzeb wspólnoty.

Proponujemy rożne miejsca pobytu przyjaciół M.B. z  Syjonu:

FILIPINY

The Real community is open to receive „Friends of Sion” who would like to experience an immersion in another culture for periods of up to three months. This experience who be a time of learning as the Friend shares the life of the community who live and work with the rural poor, especially women.

 

EGIPT

We are happy to have „Friends of Sion” to share our ministry and our life. Knowledge of English is important, though French speaking persons are also welcome. Arabic is extremely helpful but many activities can be done with little or no previous knowledge of the Arabic language.

For example: drawing/painting/handicrafts/music with children; work with handicapped children; computer training; language classes, English or French.

LA SOLITUDE (PUSTYNIA)

Nasz wspólnoty sióstr kontemplacyjnych, nazywane „La Solitude” (Pustynia), są otwarte na „Przyjaciół Syjonu”, którzy pragną modlić się i pracować z Siostrami. Miejsca do których zapraszamy to: 

FRANCJA

BRAZYLIA KURYTYBA ) 

 

UWAGA!

Przed rozpoczęciem załatwiania formalności związanych z wyjazdem z Polski, do wspolnot NDS na świecie, proces rekrutacyjny należy zacząć od spotkania się z siostrami M.B. z Syjonu w Krakowie.

Więcej informacji pod adresem:

Siostry Matki Bożej z Syjonu

ul. Goetla 49; 30-065 Kraków
sion.siostry@gmail.com

International Conference 'Jan Karski – Witness, Emissary, Man’

The Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland, The Polish-Jewish Literature Studies Center at the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland and The Union of Jewish Communities in Poland

are pleased to announce an

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY

ACADEMIC RESEARCH CONFERENCE:

 

"JAN KARSKI – WITNESS, EMISSARY, MAN"

 

which will take place on November 6-8, 2013

in Zamość, Poland at the 'Synagogue' Center


of the Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland


During World War II, Jan Karski – an emissary of the Polish Secret State – was the first to inform the Allies about the tragedy of European Jewry. Karski entered the Warsaw Ghetto and a transit ghetto, where he witnessed Jews being sent to the death camp in Bełżec. He then traveled to London and Washington to tell world leaders about what he had seen. It is thanks to him that the world first learned about the Holocaust.

 

His book ’Story of a Secret State’, in which he described his mission, was published in the United States in 1944. After the war Karski could not return to Communist Poland and stayed in Washington where for many years…

more about

Copyright © 2000-2018 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Syjonu. Wszelkie prawa zastrzeżone.