Nagroda im. Ks. Stanisława Musiała za rok 2013

nagroda Musiala  ks Musial

Nagrodę im. Ks. Stanisława Musiała za rok 2013 otrzymują:

Stanislaw KrajewskiSTANISŁAW KRAJEWSKI w kategorii I-wszej : za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej

i polsko-żydowskiej) – za całokształt twórczości na rzecz dialogu i pojednania;

oraz

MIROSŁAW SKRZYPCZYK w kategorii II-giej : za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej)       za ocalanie pamięci o polskich Żydach.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 6 marca  o godz. 12 w Auli

Collegium Novum UJ .

Tego samego dnia o godz. 16 w kościele św. Barbary (Mały Rynek 8)w Krakowie, zostanie odprawiona Msza św. w 10. rocznicę śmierci ks. Stanisława Musiała.