XXVII Kapituła Generalna Notre Dame de Sion, Rzym 2022.

 

 „Błogosławiony ten, kto mnie słucha,

kto co dzień u drzwi moich czeka,

by czuwać u progu mej bramy

(Prz 8, 34)

W lipcu 2022 roku, obradowała w Rzymie, Kapituła Generalna zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu. Kapitułę zwołujemy, zgodnie z naszymi Konstytucjami zakonnymi, co sześc lat, wraz z upływem kadencji najwyższej przełożonej. Była to kapituła mieszana, to znaczy taka, która wybiera zarówno przełożoną generalną jaki i  jej radę oraz rozpatruje ważne sprawy naszego zgromadzenia zakonnego. 

Temat tej Kapituły było”Otwieranie drzwi”. Ten temat jest dla sióstr i świeckich współpracowników Rodziny M.B. z Syjonu podpowiedzią, jak powiększyć przestrzeń „swoich namiotów”. Siostry przybyły do Rzymu z różnych części Europy, Azji, Afryki oraz Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, aby wziąć udział w tym procesie słuchania, rozmów, modlitwy, wspólnotowego rozeznawania oraz podejmowania decyzji. Kapituła trwała cały miesiąc lipiec i podjęła ważne uchwały dotyczące naszego życia zakonnego oraz kierunku działań apostolskich na następne sześć lat. 

Pod koniec lipca, 26.07.2022 zostały przeprowadzone zostały wybory do wyższych władz zakonnych.

Na przełożoną generalną została wybrana siostra  Oonah O’Shea z Australii.

Na Radne Generalne wybrano: s. Iuliana Neculai z Rumunii, s. Maria Aparecida Aquino Dias z Brazylii oraz s. Anna Bodzińska z Polski.

Serdecznie gratulujemy i prosimy o modlitwę.

The new Congregational Leadership Team (from left to right):

Sr Cida Aquino, Sr Ania Bodzinska, Sr Oonah O’Shea, Sr Iuliana Neculai.

 

Zobacz więcej informacji na temat Kapituły Generalnej NDS w Rzymie w 2022r.

  1. Rozpoczęcie.
  2. Zakończenie.