Jerozolima- “ConnecSion”. Spotkanie sióstr przed ich ślubami wieczystymi.

Od 1 lutego 2017 przez trzy  miesiące, odbywa się w Izraelu, spotkanie sióstr M.B. z Syjonu, przygotowujących się do ślubów wieczystych. Na to spotkanie nazywane w Syjonie “CONNECSION” przyjechało z trzech krajów, do naszego domu w Ein Karem, sześć sióstr:

Wafaa, Joselia, Cida Duca, Leah, Beth, Cida Aquino. 

Prosimy o  modlitwę za nie jak i za siostry Darlene, Ivone i Maureen, które prowadzą to spotkanie.

Francais: Le 1er février, “ConnecSion” a commencé.

Wafaa, Joselia, Cida Duca, Leah, Beth, Cida Aquino. S’il vous plaît gardez-les et leurs dirigeants, Darlene, Ivone et Maureen en prière.

Więcej: 2017-1 ConnecSion

Nowicjuszki w Krakowie, 2015.

W sobotę 3 lipca 2015 r., Alejandra i Victoria  przyjadą z Jerozolimy do Krakowa. Swój pobyt rozpoczną wspólnotową liturgią “wejścia w niedzielę”. 

Po raz pierwszy odwiedzą one Europę, ich nowy etap w życiu w Syjonie. Zostaną na formację w Polsce do listopada 2015 roku. 

Polecamy je naszej modlitwie a także krakowska wspólnotę, która oczekuje na nie z radością. 

s.Marie Lise

Alejandra  et Victoria vont arriver de Jérusalem à Cracovie samedi 3 juillet 2015 pour l’entrée en dimanche. 

Pour la première fois elles viennent en Europe, nouvelle étape dans leur vie à Sion.

Elles resteront en Pologne jusqu’au mois de novembre 2015.

Nous les confions à votre prière, ainsi que la communauté de Cracovie qui les attend avec joie.

Marie Lise