Bliskie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie

Tym razem z Warszawy- organizatorzy  to Polska rada Chrześcijan i Żydów.

Komentarz żydowski i chrześcijański do psalmu dawidowego  Ps 150 oraz śpiew tego psalmu prze chór prawosławny z Kielc w języku, który nie rozbrzmiewał jeszcze nigdy w synagodze!