XXIII Dzień Judaizmu-Poznań 2020

                                                                                                                        (Wj 20,8)

PROGRAM

9 stycznia (czwartek), godz. 12.00

„Melodia może czas pokonać”

Pieśni i piosenki żydowskie w wykonaniu laureatów

Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Żydowskiej

Pałac Działyńskich, Sala Czerwona, Stary Rynek 78/79 (wstęp wolny)

 

10 stycznia (piątek), godz. 18.00

 „Powrót do domu”

Wernisaż wystawy sztuki nagrobnej wielkopolskich Żydów

ODK Pod Lipami (wstęp wolny)

 

11 stycznia (sobota)

godz. 12.00

Spacer po Trakcie Królewsko-Cesarskim: Szlakiem Dziedzictwa Żydowskiego

Przewodnik: Mikołaj Wojciechowski (Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT)

Start: ul. Szewska/Dominikańska, zakończenie: plac Wolności (wstęp wolny)

 

godz. 17.00

Wokół książki: Wspomnienia z trzech światów Noacha Lasmana

Z autorem Andrzejem Niziołkiem, Piotrem Foryckim (UAM) oraz Bartłomiejem Krupą (PAN) rozmawia Tomasz Janas (Wydawnictwo Miejskie Posnania)

CK Zamek, Scena Nowa, ul. św. Marcin 80/82 (wstęp wolny)

12 stycznia (niedziela), godz. 18.00

 „Drejdlech”

Multimedialny koncert skrzypcowy muzyki klezmerskiej

w wykonaniu Karoliny Ossowskiej-Gburek

ODK Pod Lipami (zaproszenia do odbioru od 7 stycznia)

 

13 stycznia (poniedziałek)

 „Pamiętaj o dniu szabatu…” (Wj 20,8)

godz. 12.00. Warsztaty dla młodzieży

godz. 18.00. Wykład otwarty (wstęp wolny)

Prowadzenie: studenci Hebraistyki UAM

Siedziba Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, ul. Stawna 10

 

15 stycznia (środa)

Wydarzenia w ramach ogólnopolskich obchodów XXIII Dnia Judaizmu

godz. 18.00

Nagroda „Menora Dialogu” dla arcybiskupa Henryka Muszyńskiego

przyznawana przez Stowarzyszenie COEXIST

Laudacje: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Rabin Berlina Walter Homolka

Wprowadzenie: ks. dr Jerzy Stranz (Stowarzyszenie COEXIST)

Akademia Lubrańskiego – Muzeum Archidiecezjalne

  1. Jana Lubrańskiego 1 (wstęp wolny)

 

godz. 19.30

Destination Unknown

Żydowska tradycja i historia w utworach muzycznych Bartosza Chajdeckiego

Koncert orkiestry kameralnej pod dyr. Yaroslava Shemeta

z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

Realizacja we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym

Katedra Poznańska, Ostrów Tumski (wstęp wolny)

 

16 stycznia (czwartek)

godz. 12.00

Upominanie się o Jezusa. Nazarejczyk z perspektywy żydowskiej 

wykład Waltera Homolki, Rabina Berlina

Wydział Teologiczny UAM, budynek A, aula A, ul. Wieżowa 2/4

 

godz. 19.00

Nabożeństwo biblijne pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

z udziałem Rabina Waltera Homolki

Oprawa muzyczna: Schola św. Wojciecha

Kościół pw. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1

 

17 stycznia (piątek), godz. 20.00

Coś przyjdzie: miłość lub wojna

Lena Piękniewska śpiewa wiersze Zuzanny Ginczanki oraz młodych poetów z getta

Blue Note Jazz Club (bilety)

 

18 stycznia (sobota), godz. 16.00

Edyta Stein: Żydówka katolicką patronką Europy

Wykład: ks. prof. Jerzy Machnacz PWT Wrocław

Finisaż wystawy poświęconej Edycie Stein i Marii Hiszpańskiej-Neumann 

Akademia Lubrańskiego – Muzeum Archidiecezjalne

  1. Jana Lubrańskiego 1 (wstęp wolny)

 

20 stycznia (poniedziałek), godz.18.00

Olga Tokarczuk „Księgi Jakubowe” (fragmenty)

Czytanie sceniczne w wykonaniu aktorów Teatru Nowego

oraz dyskusja z udziałem

prof. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany (UAM) i prof. Wiesława Ratajczaka (UAM)

Prowadzenie: Michał Pabian

Teatr Nowy, Scena Trzecia, wejście od Zaułka Krystyny Feldman

 

23 stycznia (czwartek), godz. 18.00

Pontyfikat dialogu – dziedzictwo dialogu

Panel dyskusyjny z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

Rozmawiają: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich,

Mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego RP Tomasz Miśkiewicz,

Arcybiskup Henryk J. Muszyński

Prowadzenie: Roman Bielecki OP

Prezentacja portretu Jana Pawła II autorstwa Andrzeja Okińczyca

z kolekcji Fundacji Signum

Akademia Lubrańskiego – Muzeum Archidiecezjalne

  1. Jana Lubrańskiego 1 (wstęp wolny)

 

25 stycznia (sobota), godz. 12.00

Krakowski Salon Poezji: „I gdy zawiści przeszły już cienie”

Dziewiętnastowieczna polska poezja Żydów

Czyta Mieczysław Hryniewicz; skrzypce: Marcin Baranowski

Wybór i wprowadzenie: prof. Wiesław Ratajczak UAM

Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e (bilety)

 

*  *   *

9 – 25 stycznia

Wystawa: Poznańscy Żydzi. Obrazy z przeszłości wielokulturowego Poznania

Scenariusz: Maciej Moszyński, Projekt graficzny: Anna Gruszka

Kładka w budynku Bramy Poznania (wstęp wolny)

*  *  *

Patronat honorowy:

Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzej Lesicki

Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN prof. dr hab. Tomasz Jasiński

 

Organizacja:

Referat ds. Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Poznańskiej

Stowarzyszenie COEXIST

 

Współpraca:

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich Filia w Poznaniu •

Fundacja Synagoga Nowa •  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu • Pałac Działyńskich • Akademia Lubrańskiego. Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu • CK Zamek • Teatr Muzyczny w Poznaniu • Teatr Nowy w Poznaniu • ODK Pod Lipami • Zespół Szkól Ekonomicznych im. St. Staszica w Poznaniu • Parafia pw. św. Wojciecha w Poznaniu • Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT • Wydawnictwo Miejskie Posnania •  Blue Note Jazz Club

 

Mecenat:

Władze Miasta Poznania

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Aquanet S.A.

www. coexist.pl