Wspólna Radość Tory- spotkanie modlitewne chrześcijan i Żydów

PRCHiZ

Relacja ze spotkania :

Część 1a: modlitwa i komentarz żydowski

Część 1b: modlitwa i komentarz chrześcijański

Część 2: Sympozjum

______________________________________________________________________

Wtorek, 21 października 2014 r., godz. 17.00
ul. Rakowiecka 61 (dolny kościół), Warszawa.

 

„Weselcie się i radujcie podczas tego święta Tory i oddajcie cześć Torze”

 

W programie:

Śpiew Psalmów, Pieśni Żydów Sefardyjskich, Śpiew Pieśni ku czci Pana,

Lektura Tory po hebrajsku i po polsku

STANISŁAW KRAJEWSKI – Simchat Tora: wspólna radość

Komentarz żydowski:
ANNA CHIPCZYŃSKA – przewodnicząca Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

Komentarz chrześcijański:
ANNA BODZIŃSKA NDS – siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu, członkini Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Moja droga do dialogu (świadectwo)
KS. MARIAN BRONIKOWSKI – laureat Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka w 2014 r.

 

-Przejście do auli PWT Collegium Bobolanum na sympozjum nt radości
Jan Grosfeld, Anna Dodziuk.