Wielkanoc 2018

„ Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.  Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!”

(1Tes 4,16-18)

Zmartwychwstanie

 

Niech radość ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią,

wypełni nasze serca światłem.

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego !