Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

„Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16,20)

W niedzielę, 13.01.2019 r. rozpoczął się „Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan”. Potrwa on do 25 .01.2019 r.

Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Indonezji.

PROGRAM WYDARZEŃ:

Program 2019 r.

Wieliczka, niedziela 13 stycznia, godz. 16:00 – w kościele św. Klemensa w Wieliczce, ul. Zamkowa 7, z udziałem przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Kraków, 18-25.01.2019

piątek 18 stycznia, godz. 17:00– w kościele polskokatolickim, ul. Friedleina 8

sobota 19 stycznia, godz. 16:45 – Nieszpory o jedność w kościele św. Barbary, pl. Mariacki. Prowadzi Wspólnota Chemin Neuf

niedziela 20 stycznia, godz. 15:00 – nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza, w sanktuarium św Jana Pawła II, ul. Totus Tuus 32

poniedziałek 21 stycznia

                 godz. 17:00 – w kościele św. Szczepana, ul. Sienkiewicza 19, z udziałem przedstawicieli Kościoła Polskokatolickiego.

                godz. 18:00 – w kościele Św. Floriana, ul. Warszawska 1c, z udziałem przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego

                godz. 19:30 – w kościele św. Mikołaja, ul. Kopernika 9. Prowadzi Wspólnota Taize

Wtorek, 22 stycznia, godz. 18:00 – kaplicy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ul. Długa 3

środa 23 stycznia, godz. 18:00 – Akastyt w cerkwi prawosławnej, ul. Szpitalna 24

czwartek 24 stycznia, godz.18:00 – w kościele ewangelicko-augsburskim św. Marcina, ul. Grodzka 56

piątek 25 stycznia, godz.18:00 – Ekumeniczny Wieczór Kolęd, Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Sienna 5, parter.

Kraków Sanktuarium JPII, 20.01.2019 r.

Modlitwa z udziałem kard. Stanisława Dziwisza odbędzie się 

w sanktuarium św. Jana Pawła II 20.01.2019 r.