TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 18-25 stycznia i cały rok 2017 ,Warszawa.

„Pojednanie –
miłość Chrystusa przynagla nas”
(por. 2 Kor 5,14-20)

„23 stycznia 2000 r. sześć Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościół katolicki w Polsce podpisało dokument o wzajemnym uznaniu chrztu. W ostatnich latach Kościoły w Polsce wydały wspólne apele o ochronę stworzenia (16 stycznia 2013 r.), o poszanowanie i świętowanie niedzieli (20 stycznia 2015 r.) i przesłanie w sprawie uchodźców (30 czerwca 2016 r.)..”

pobierz broszurę z materiałami (pdf)

Więcej informacji na stronie: episkopat.pl