Teologia po Auschwitz

CDiM w Oświęcimiu, 3.03.2018

Konferencja „Perspektywy teologii po Auschwitz”

w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu 

Program:

  • 08:15          Ks. dr Manfred Deselaers: Znaczenie różnych perspektyw dla religijnej interpretacji doświadczenia „Auschwitz”
  • 09:00          Ks. dr Manfred Deselaers: Żydowska teologia po Auschwitz
  • 10:00          Dr Joanna Barcik: Myśl chrześcijańska po Auschwitz w Niemczech
  • 10:45          Dr Joanna Barcik: Myśl chrześcijańska po Auschwitz w Polsce
  • 11:45          Dr Joanna Barcik: Myśleć o Bogu po Auschwitz – perspektywa niemiecka i polska w zestawieniu z perspektywą żydowską (ćwiczenia)
  • 13:15          Przerwa obiadowa
  • 14.45          Wizyta studyjna: Kaplica Sióstr Karmelitanek w Oświęcimiu – Kościół parafii Św. Maksymiliana w Oświęcimiu (z relikwiami) – Kościół OO. Franciszkanów w Harmężach (wystawa byłego więźnia Mariana Kołodzieja)
  • 18.15          Ks. dr Manfred Deselaers: Papieże wobec Szoah: Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o Auschwitz
  • 19:00          Ks. dr Manfred Deselaers: Podsumowanie. Od „sporu o Karmel w Auschwitz” do dialogu i wspólnej modlitwy „u progu Auschwitz”

czytaj więcej: www.cdim.pl