Rada Rabinów Polski dziękuje Episkopatowi za list ws. relacji polsko-żydowskich

Czytaj: LIST RADY RABINÓW POLSKI 

Głęboką wdzięczność za list polskiego Episkopatu w 50. rocznicę soborowego dekretu o stosunku do innych religii wyraziła Rada Polskich Rabinów. „Oby cała Polska i świat usłyszały czysty i moralny głos Episkopatu Polski o stosunkach z Żydami i religią żydowską”

List podpisał naczelny rabin Polski Michael Schudrich i Symcha Keller, przewodniczący Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Odpowiadając na przesłanie biskupów napisali oni, że „list pasterski Episkopatu Polski, potępiający antysemityzm jako grzech, stanowi jasną i znaczącą deklarację, moralnie i historycznie cenną dla Polski, Europy i świata”.

Rabini wskazali z uznaniem, że polski Episkopat, „zwłaszcza w ostatnich latach, coraz bardziej zwalczał antysemityzm, zachęcał wiernych do studiowania judaizmu oraz do chronienia żydowskich cmentarzy i miejsc spuścizny żydowskiej w Polsce”.

Czytaj wiecej…

http://www.niedziela.pl/

http://ekai.pl/

http://www.prchiz.pl/