Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, 20.02.2019

POLSKA RADA CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW
The Polish Council of Christians and Jews
Współprzewodniczący: Stanisław Krajewski, Zbigniew Nosowski

Adres do korespondencji: c/o „Więź”, ul. Trębacka 3, 00-074 Warszawa

Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Polska Rada Chrześcijan i Żydów z wielkim niepokojem przyjmuje ponowne zaostrzenie retoryki wokół spraw polsko-żydowskich. Podobnie jak miało to miejsce w pierwszym kwartale 2018 roku, z przykrością stwierdzamy, że emocje istniejące wokół trudnych zagadnień z historii obu związanych ze sobą narodów są eskalowane i wykorzystywane instrumentalnie na potrzeby bieżących, wewnętrznych konfliktów politycznych – zwłaszcza w kontekście kolejnych kampanii wyborczych w Izraelu i w Polsce.

Apelujemy o odpowiedzialne spojrzenie na historię relacji polskożydowskich oraz o roztropne kształtowanie dziś społecznych i politycznych ram, w jakich relacje te będą się rozwijać w kolejnych pokoleniach. Doraźne wykorzystywanie skrótów myślowych, szkodliwych uogólnień, stereotypów i nieuprawnionych generalizacji utrudnia prowadzenie dialogu i merytorycznej dyskusji o przeszłości.

Wzywamy uczestników debaty publicznej – zarówno polityków, jak i dziennikarzy; zarówno w Polsce, jak i w Izraelu – aby mówili o historii XX wieku z należytą starannością, umiarem i szacunkiem dla pamięci o zmarłych i pomordowanych. Warszawa, 20 lutego 2019 r.

W imieniu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów:

Stanisław Krajewski – żydowski współprzewodniczący

Zbigniew Nosowski – chrześcijański współprzewodniczący

 

 Oświadczenie w j.hebrajskim, 20.02.2019 

הצהרה מטעם המועצה הפולנית של נוצרים ויהודים

Oświadczenie w j.angielskim,  20.02.2019-STATEMENT

Oświadczenie w j.polskim, 2019.02.2019.