Kim jesteśmy?

Notre Dame de Sion to katolickie, międzynarodowe zgromadzenie zakonne o biblijnej duchowości, którego charyzmatem jest dialog międzyreligijny. Siostry mają „ Świadczyć o wiernej miłości Boga do Narodu Żydowskiego i o wierności obietnicom objawionym patriarchom i prorokom Izraela dla całej ludzkości”.

   hands 2

W POLSCE

Od czasu założenia zgromadzenia, wstępowały do niego polskie siostry. Pomimo, iż założyciel Ojciec Theodor Ratisbonne tego pragnął, nigdy nie powstały wspólnoty w Polsce. Pierwsze oficjalne kontakty z Polską Zgromadzenie nawiązało w roku 1989 w czasie kiedy Siostra Dominika Zaleska NDS mieszkała w Genewie. W roku  1996 druga Polka rozpoczęła formację w Syjonie, we Francji, była nią s. Anna Bodzińska NDS.  

We wrześniu 2004 roku została podjęta decyzja o fundacji nowej wspólnoty Matki Bożej z Syjonu w Polsce. Do Krakowa przyjechały dwie siostry: Francuzka- s. Anne Denises Rinckwald NDS oraz Polka- s. Anna Bodzińska NDS.

Przyjechałyśmy, aby rozpocząć wspólne życie według biblijnej duchowości  oraz charyzmatu zgromadzenia którym jest:

 

„Świadczyć o wiernej miłości Boga

do Narodu Żydowskiego

i o wierności obietnicom

objawionym patriarchom i prorokom Izraela

dla całej ludzkości”.

 

10 listopada 2004 roku, Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski oficjalnym dekretem udzielił nam  zgody na osiedlenie się na terenie swojej archidiecezji.

Nasz krakowski dom jest wspólnotą formacyjną. Tutaj odbywa się pierwszy proces rozeznawania powołania oraz pierwsza formacja zakonna którą nazywamy „Przyjdź i zobacz” oraz po niej następujący postulat.

Prowadzimy tu grupy biblijne, głosimy rekolekcje, wykłady, piszemy teksty związane z tematyką dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, organizujemy Biblijny Dzień Pustyni, pracujemy zawodowo oraz uczestniczymy w różnych grupach angażujących się w ekumenizm i dialog międzyreligijnym w Krakowie, w Polsce i na świecie.