Kim jesteśmy?

Notre Dame de Sion to katolickie, międzynarodowe zgromadzenie zakonne o biblijnej duchowości, którego charyzmatem jest dialog międzyreligijny. Siostry mają „ Świadczyć o wiernej miłości Boga do Narodu Żydowskiego i o wierności obietnicom objawionym patriarchom i prorokom Izraela dla całej ludzkości”.

www.notredamedesion.org

   hands 2

W POLSCE

Od czasu założenia Zgromadzenia NDS, wstępowały do niego polskie siostry. Pomimo, że nasz założyciel Ojciec Theodor Ratisbonne tego pragnął, nigdy nie powstały wspólnoty w Polsce. Pierwsze oficjalne kontakty z Polską Zgromadzenie nawiązało w roku 1989 w czasie kiedy Siostra Dominika Zaleska NDS mieszkała w Genewie. W roku  1996 druga Polka rozpoczęła formację w Syjonie- s. Anna Bodzińska NDS.  

We wrześniu 2004 roku została podjęta decyzja fundacji nowej wspólnoty w Polsce. Do Krakowa przyjechały dwie siostry: Francuzka- s. Anne Denises Rinckwald NDS oraz Polka- s. Anna Bodzińska NDS.

Przyjechałyśmy, aby rozpocząć wspólne życie według charyzmatu i duchowości Zgromadzenia:

„Świadczyć o wiernej miłości Boga do Narodu Żydowskiego i o wierności obietnicom objawionym patriarchom i prorokom Izraela dla całej ludzkości”.

10 listopada 2004 roku, Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski oficjalnym dekretem udzielił nam  zgody na osiedlenie się na terenie swojej archidiecezji.

Nasz krakowski dom jest wspólnotą formacyjną. Tutaj odbywa się pierwszy proces rozeznania powołania zakonnego oraz pierwsza formacja zakonna: “Przyjdź i zobacz” oraz postulat.

Prowadzimy grupy biblijne dla dorosłych i młodzieży, głosimy rekolekcje, wykłady oraz piszemy komentarze i artukuły związane z tematyką dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, organizujemy Biblijny Dzień Pustyni, pracujemy zawodowo oraz uczestniczymy w różnych grupach angażujących się ekumenizm oraz dialog międzyreligijnym w Krakowie, Polsce i na świecie.