Nowy Zarząd Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

31 Maja 2023 został wybrany nowy zarząd Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, a w niej obok żydowskiego współprzewodniczącego prof. Stanisława Krajewskiego, została wybrana s. dr Katarzyna Kowalska NDS jako chrześcijańska współprzewodnicząca.

W wywiadzie dla KAI  s. Kasia NDS rozmawiała o wyzwaniach dla dialogu żydowsko-chrześciajańskiego w Polsce:

„Osoby zaangażowane w dialog chrześcijańsko-żydowski, jak i międzyreligijny, często napotykają na   opór i trudności w swoich własnych społecznościach.  Chciałabym, aby Polska Rada Chrześcijan i  Żydów, która ma swoich kręgach wielu wybitnych i doświadczonych w dialogu ludzi, była  miejscem, do którego przyjść i doświadczyć zrozumienia i wsparcia swoich działań. Chcemy być również otwarci na nowe inicjatywy i zapraszamy do dzielenia się pomysłami.  Widzę również, co zresztą jest zawarte w naszym Statucie, rolę Rady jako miejsce podejmowania nowych inicjatyw, szczególnie w kierunku młodszego pokolenia, które wyrosło w innym, często mniej religijnym kontekście. Jest to dla nas wyzwaniem, gdyż potrzebujemy następnego pokolenia ludzi którzy będą chcieć dialogować na różnych płaszczyznach. Dialog teologiczny jest ważny, i w Polsce potrzeba jeszcze wiele zdziałać w jego zakresie, ale jest to tylko jeden z aspektów wymian międzyreligijnych. Myślę że szczególnie Żydzi i chrześcijanie, czerpiąc z religijnych tradycji, mają przestrzeń i obowiązek podejmowania refleksji i konkretnych działań na rzecz świata bardziej sprawiedliwego, bardziej ekologicznego, gdzie prawa ludzi są szanowane i każdy może znaleźć w nim swoje miejsce i doświadczyć szacunku, a nie przemocy i ostracyzacji.  Będąc coraz bardziej zaangażowana w dialog w kontekście polskim, po zdobyciu doświadczeń w innych krajach, widzę także bardzo ważną rolę swoją, jak i całej Rady w dalszym angażowaniu się w poprawę relacji polsko-żydowskich i chrześcijańsko-żydowskich. Staramy się wspierać różne wspaniałe lokalne inicjatywy w przywracaniu pamięci o żydowskich mieszkańcach polskich wsi i miast.

Jestem ogromnie wdzięczna za to, że obdarzono mnie zaufaniem i jako pierwszej kobiecie chrześcijance wybrano mnie do pełnienia roli współprzewodniczącej PRChiŻ. Wyczekuję owocnej współpracy z wszystkimi jej Członkami, Zarządem, a w szczególności z drugim Współprzedowdniczącym Profesorem Stanisławem Krajewskim.”

Wiecej na:

Nowe władze w Polskiej Radzie Chrześcijan i Żydów