Nagroda im. Ks. Stanisława Musiała SJ

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała odbyła się w piątek 2 marca 2018 roku, o godzinie 12.00  w Akademii Ignatianum w Krakowie. 

W trakcie uroczystości wykład pt. „Christian-Jewish dialogue as understood by Pope Francis” wygłosił rabin Abraham Skórka.