Modlitwa o powołania zakonne.

In Sion firmata sum”

Jerozolima

 

Ojcze,

Ty powołałeś Abrahama, który stał się Ojcem wszystkich wierzących.

Jezu Chryste,

Ty powołujesz ludzi, aby szli za tobą i stawali się apostołami Dobrej Nowiny.

Duchu Święty,

Ty dajesz moc, aby odpowiedzieć na Boże wezwania.

Panie nasz Boże prosimy cię, aby za wstawiennictwem Maryi, młodzi potrafili pojąć trud i radość powołania zakonnego w Syjonie. Niech świadczymy życiem o twojej miłości do Narodu Żydowskiego i o obietnicach danych wszystkim Narodom. Amen.

 

Père Saint,
Tu as appelé Abraham
Il est devenu le Père des croyants.

Christ Jésus,
Tu as appelé des hommes à te suivre
Tu en as fait tes apôtres

Esprit Saint,
Tu donnes force pour répondre à l’appel divin.
Seigneur notre Dieu,
Par l’intercession de Marie nous te prions.
Appelle des jeunes à te suivre dans la vie religieuse à Sion
afin qu’ils témoignent de ton amour pour le peuple juif. Amen.

 

Holy Father,

You called Abraham.

and he became the father of believers.

Jesus Christ,

You called people to follow you

and  made disciples of them.

Holy Spirit,

You give strength to answer your divine call.

Lord our God,

Through the intercession of Mary, we pray to you.

Call young people to follow you in religious life in Sion,

in order to witness to your love for the Jewish people. Amen.