Modlitwa ekumeniczna w Krakowie. 21.06.2018

„Kiedy chrześcijanie są podzieleni na różne wyznania, albo dzielą się wewnątrz tego samego Kościoła, wtedy to, co mówi Ewangelia, jest przysłonięte. Czy zdołamy iść razem, nie pozwalając, żeby podzieliło nas to, czym się różnimy?”

 – to wezwanie skierowane przez Ekumeniczną Wspólnotę Taizé w 2017 roku, staje się dzisiaj inspiracją do naszego wspólnego spotkania w Krakowie

Wspólnota z krakowskiego Taizé, wraz z ks. Romanem Prackim, Proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, zapraszają do wspólnej modlitwy. 

Odbędzie się ona 21 czerwca o godzinie 20, w kościele św. Marcina na Grodzkiej 58. 

Jest to już kolejne spotkanie w tym duchu przedstawicieli chrześcijańskich wspólnot z Krakowa, (relacja sprzed miesiąca).

Modlitwa Taizé składa się z prostych śpiewów, lektury Ewangelii oraz czasu w ciszy. Ta przestrzeń wspólnego czuwania jest zarazem miejscem widzialnej komunii wszystkich chrześcijan, pochodzących z różnych tradycji. Będziemy rozważać Słowo z Ewangelii Mateusza 18, 15-20, które proponuje nam na ten dzień liturgia gospodarzy, a skomentuje je dla nas ks. Roman Pracki. Po modlitwie będzie czas na spotkanie i rozmowę. 

Serdecznie zapraszamy i prosimy o modlitwę! 
Wspólnota Taizé wraz z ks. dr. Romanem Prackim

Można udostepnić  wydarzenie na facebooku  

Plakat do pobrania: Taize, Kraków 21.06.2018