Le Prix Cardinal Bea Interfaith. Nagroda Kardynała A. Bea.

La Congrégation a reçu le Prix Cardinal Bea Interfaith

Le 7 février 2017, le conseil général de la Congrégation Notre Dame de Sion, Adriana (Costa Rica), Marie Lise (France et autres pays européens), Clare (Royaume-Uni) et Mary (Canada-US) ont rencontré des délégués de la « Anti-Defamation League » (États-Unis) pour parler du travail de la Congrégation dans les différentes parties du monde dont elles sont originaires.

À la fin de la réunion, elles ont reçu de l’ADL le prix « Cardinal Bea Interfaith » au nom de toute la Congrégation, y compris celles qui les ont précédées.

Zgromadzenie otrzymało nagrodę im. Kardynała Augustia Bea.

7 lutego 2017 Rada generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu :  Adriana (Kostaryka), Marie Lise (Francja i inne kraje europy), Clare (UK) et Mary (Kanada-U.S.A.) Spotkała się z delegatami Ligi Przeciwko Zniesławieniu( ADL), aby opowiedzieć o pracy Zgromadzenia w różnych częściach świata. Na koniec spotkania na ich ręce dla całego Zgromadzenia, złożona została międzyreligijna nagroda imienia  Kardynała Augustina Bea.

In English: www.notredamedesion.org