Krakowscy chrześcijanie wspólnie modlą się „Ojcze nasz”

„Na pandemię wirusa chcemy odpowiedzieć wspólną modlitwą, współczuciem, czułością”. Zaproszeni przez biskupa Rzymu, krakowscy chrześcijanie wspólnie modlą się „Ojcze nasz”.

Zapraszamy do włączenia się w tę modlitwę.

Środa, 25 marca, godz. 12.00.

Ekumeniczne „Ojcze nasz”

„OJCZE NASZ” facebook

Modlitwę poprowadzili:

ks. sup. Józef Bartos Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) – przewodniczący oddziału krakowskiego Polskiej Rady Ekumenicznej,

ks. prob. Roman Pracki (Kościół Ewangelicko-Augsburski) – zastępca przewodniczącego,

s. Anna Bodzińska NDS (Kościół rzymskokatolicki) – członkini Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego  Archidiecezji krakowskiej,

ks. prof. Łukasz Kamykowski (Kościół rzymskokatolicki) – przewodniczący Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego  Archidiecezji krakowskiej,

dk. Wiktoria Matloch (Kościół Ewangelicko-Augsburski).