Kościół, Żydzi, Jezuici. Wokół pomocy ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej

Konferencja naukowa w Krakowie, 28 lutego 2018

W Akademii Ignatianum odbyła się konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici. Wokół pomocy ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej”. 

Jej współorganizatorem był Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, we współpracy z Klubem Chrześcijan i Żydów „Przymierze”.

Czytaj więcej : www.krakow.ipn.gov.pl